fjg - blog

Kontakt z administratorem!

Aby skontaktować się z administratorem strony Genealogia Grabowskich wystarczy napisać maila na adres (adres chroniony z pomocą javy)

Zdjęcia żony i dzieci Teodora Grabowskiego syna Kazimierza

Dzięki wiadomości od krewnego, dowiedziałem się, że na stronie internetowej Ośrodka Karta znajdują się skany zdjęc, gdzie występują Grabowscy - potomkowie Teodora Grabowskiego.

Zdjęcia zostały wykonane podczas I wojny światowej w Lubeczu i Czernihowie, a do Karty trafiły z rąk p. Haliny Żero. Ponieważ strona ośrodka działa różnie, poniżej zamieszczam wzmiankowane fotografie wraz z opisem.

Stankiewiczowie

Na podstawie dokumentów udostępnionych z Ossolineum, szukajwarchiwach.pl, oraz innych.

Potomkowie Jakuba (legitymowani z herbem Mogiła) i Marianny z Karwowskich.

Aktualizacja bazy 29 X 2013

Dodałem Ignacego Grabowskiego, syna Stanisława i Cecylii ze Skierkowskich, oraz śluby jego dwóch córek.

Grabowscy ze Starejwsi

Do bazy dodani zostali potomkowie Jana Tadeusza Grabowskiego ze Starejwsi w parafii Bychawa.

Jan Tadeusz Grabowski

Subscribe to RSS - fjg - blog