Grabowski h. Jastrzębiec

Licznie rozrodzeni w Małopolsce i na Mazowszu, lecz tak zmieszani z Grabowskimi innych herbów, że ich rozróżnienie jest bardzo trudnem; jedni pisali się z Popowa, inni z Grabowa, a niektórzy ze Świder. Od początku XVII stolecia wielu z nich przesiedliło się do Wielkopolski i wojew. łęczyckiego. Z tej familii po Marcinie, synu Jana, 1673 roku dziedzicu dóbr Świdry - Dobrzyce i inne, po dwóch jego synach, Stanisławie i Adamie, pochodzący: Andrzej, syn Wojciecha, nauczyciel szkoły w Pułtusku, Kazimierz, syn Ignacego, Stanisław, syn Antoniego i Anny ze Ślesińskich, Jan, syn Andrzeja, właściciel kolonii Brzozowa Góra, w pow. maryampolskim, z synami, Janem, asesorem sądowym i Hipolitem, urzędnikiem sądowym, Wawrzyniec, syn Andrzeja, dzierżawca dóbr Pokrzywnicy, w pow. pułtuskim, Felicyan, syn Józefa i Agnieszki z Magnuskich, dziedzic wsi Strachanów, w pow. kaliskim, Władysław i Wincenty, synowie Karola i Domiceli z Kopystyńskich, Franciszek, syn Stanisława i Maryanny z Jamiołkowskich, Seweryn, syn Józefa i Anny z Więcławskich, dziedzic dóbr Koszoły, i jego bracia: Franciszek, dziedzic dóbr Żarnówki, w pow. siedleckim, Antoni, dziedzic dóbr Trzaski, i Jan urzędnik w Królestwie, Kazimierz i Stanisław, właściciele części szlacheckiej we wsi Grabowie, w pow. łomżyńskim, synowie Marcina, Baltazar, dziedzic dóbr Łempice, Mateusz, dziedzic wsi Kramarzewo, i Kazimierz i Kajetan, synowie Antoniego, Jakób, syn Wawrzyńca, Jan, syn Michała, Stanisław, syn Antoniego, Tomasz, syn Pawła, Andrzej i Stanisław, synowie Michała, Franciszek, syn Antoniego, Franciszek syn Szymona, Antoni, syn Jakóba, Franciszek i Dominik, synowie Jana, Jan, syn Tomasza, Jan, Antoni i Franciszek, synowie Stanisława, wylegitymowani w Królestwie 1837 - 1856 r.

Po Stanisławie, dziedzicu dóbr Wierciszewo i inne w ziemi wizkiej 1655 r., pochodzący Aleksander, syn Marcina i Teresy z Wojczyńskich, wylegitymowany w Królestwie 1855 r.

Po Krzysztofie (h. Pobóg)(Boleścic!?! - dop. FJG), pisarzu ziemskim i grodzkim ciechanowskim 1715 - 1726 r., dziedzicu dóbr Grabowo Wielkie, synowie: 1) Ludwik, tego syn Franciszek ożeniony z Anielą Pułaską, z niej syn Leopold (Ani Jastrzębiec, ani szlachcic - potomek gospodarza ze wsi Zdrojki - dop. FJG), nauczyciel szkół w Warszawie, z synem Aleksandrem, urodzonym z Salomei Antonowiczówny; 2) Stanisław, po którym synowie, Jakób i Józef, po tym drugim syn Józef ożeniony z Agnieszką Rowieńską, z której syn Antoni, dziedzic wsi Zaremby Duże, w pow. płockim, wylegitymowani w Królestwie 1842 - 1856 roku.

Po Zygmuncie (h. Pobóg), podsędku ciechanowskim 1754 r., syn (BZDURA! - dop. FJG) Michał miał syna Wincentego, ożenionego z Ludwiką Drzewiecką, z niej synowie, Onufry z synami: Ludwikiem, Lucyanem, Janem i Wiktorem, urodzonymi z Anieli Wójcickiej, i Józef, urzędnik skarbowy, z synami: Zygmuntem, Stefanem i Emilianem, urodzonymi z Rozalii Biernackiej, wylegitymowanymi w Królestwie 1846 - 1858 r.

Sądzę, że tego herbu osiedleni w Małopolsce. Stanisław, dziedzic dóbr Grabowo, cytowany w aktach krakowskich 1398 r. Pełka, kanonik krakowski 1421 r. Marcin, dziedzic wsi Trzebisławice około 1470 r., cytowany w Lib. Benef. Paweł, deputat do korekty praw 1588 r. Stanisław, kanonik płocki, proboszcz bodzanowski 1593 r., umarł 1602 r.; jego brat stryjeczny Piotr, przeor w Mogile 1582 r., a synowiec Stanisław, doktór filozofii, akademik krakowski. N., kapitan, poległ w bitwie pod Cudnowem 1660 r. Wojciech, podsędek krakowski 1661 roku. Jan - Stanisław, kanonik krakowski 1674 r., kanclerz lwowski. Antoni, kanonik gnieźnieński i łowicki 1676 r., umarł 1679 r. Adam, miecznik 1777 r., a podstoli stężycki 1780 - 1788 r. Wojciech, viceregent chęciński 1771 - 1777 r.

Z osiedlonych na Mazowszu, Jakób cytowany w aktach łomżyńskich 1424 r. Przecław, dziedzic dóbr Jastrzęmbek 1462 r., przodek rodziny Jastrzęmbskich, herbu Jastrzębiec. Wojna 1480 r., jego synowie: Stanisław, Jan i Marcin 1502 - 1550 r. Stanisław, syn Andrzeja, 1610 r. Jan, syn Jana, 1617 r., ożeniony z Anną Bryszkowską, i wielu innych cytowani w aktach łomżyńskich, ostrołęckich i wizkich. Franciszek, miecznik przasnyski 1793 roku.

Józef - Wincenty, Wojciech, Kazimierz i Karol w 1782 r., a Józef - Jan - Stanisław w 1799 r. wylegitymowani w Galicyi.

Feliks, syn Michała, z synem Adamem wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. wołyńskiej 1845 r.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...