Grabowski h. Pobóg

Senatorowie w rodzinie: Paweł, kasztelan zakroczymski 1486 r. Franciszek, kasztelan 1815 r., a wojewoda Królestwa Polskiego 1825 - 1831 roku. Tomasz, kasztelan Królestwa Polskiego 1829 - 1831 roku.

Wzięli nazwisko od wsi Grabowa, w ziemi ciechanowskiej, licznie już w XV stoleciu rozrodzeni i po większej części zagrodowa szlachta; z licznych jej linij, jedna osiedliła się w końcu XV stolecia na Podlasiu, a ztąd niektórzy z jej członków przenieśli się do wojew. lubelskiego i na Podole. Jakób 1424 r., chorąży łomżyński 1469 r., chorąży ciechanowski, ostatnio kasztelan zakroczymski 1486 r. i starosta wizki. Mikołaj, syn Dobiesława, 1488 r., Jan, syn Heronima, 1508 roku, i inni cytowani w aktach ostrołęckich, ciechanowskich i wizkich. Paweł, Stanisław i Andrzej 1632 r. z ziemią ciechanowską, Jan, komornik graniczny ciechanowski, 1648 r. a dwóch Floryanów, Jakób, czterech Janów, Krzysztof, Michał, pięciu Pawłów, Piotr i Wojciech 1697 r., oraz Stanisław 1764 r. podpisali elekcye. Jan (herbu Boleścic!!! - dop. FJG), kanonik gnieźnieński, kilkakrotnie deputat na Trybunał koronny; jego synowiec Wojciech, sekretarz królewski, kanonik gnieźnieński i poznański 1642 r., a krakowski 1655 r., sufragan poznański i biskup ermeński 1657 r., kanclerz prymasa Leszczyńskiego, wielki wpływ na niego wywierał; um. 1660 roku.

Zygmunt, podstarosta 1737 r., a podsędek ciechanowski 1754 - 1775 r. (Vol. Leg.), dziedzic dóbr Golany, miał dwóch synów, Jana i Franciszka. Jan, wojski ciechanowski 1784 r., zaślubił Antoninę Godlewską i z niej pozostawił córkę Julię, żonę Seweryna Mańkowskiego z Podola.

Franciszek, miecznik przasnyski 1787 r., podstarosta 1790 r., a 1793 r. podkomorzy krasnostawski, mecenas Trybunału lubelskiego, biegły w prawie i pracowity, a takiej sumienności, że sędziowie zwykle kierowali się jego zdaniem; po zajęciu Galicyi przez wojska Księztwa Warszawskiego został w 1809 r. członkiem rządu tymczasowego w Lublinie, a w 1810 r. radcą stanu Księztwa Warszawskiego, a za Królestwa kongresowego kasztelanem 1815 r. i wojewodą 1825 r. Sprawiedliwości ściśle przestrzegał, a jako dokładnie obeznany z dawnemi prawami Rzeczypospolitej najzawilsze sprawy objasniał, i w ich rozstrzyganiu dopomagał kolegom; w 1814 r., należał do komitetu wyznaczonego do napisania konstytucyi dla Królestwa Polskiego, a w 1825 r. był członkiem komisyi śledczej, wyznaczonej do odkrycia spiskowych tego czasu. Franciszek umarł 1836 r., w późnej starości, pozostawiszy z żony Tekli Stamirowskiej, starościanki krasnostawskiej, synów, Tomasza i Kazimierza.

Tomasz, vicereferendarz i dyrektor kancelaryi Rady Stanu 1813 r., referendarz Stanu w 1817 r., w 1824 r. radca Stanu i dyrektor wyznań i oświecenia publicznego, w 1829 r. senator kasztelan Królestwa Polskiego; należał do partyi ministra oświecenia Stanisława Grabowskiego, a w 1831 r. obwiniony był o działania przeciwko powstaniu i usunięty z senatu; umarł 1840 r., z żony Olimpii hr. Tarnowskiej jego córki, Marya za Juliuszem hr. Stadnickim i Urszula, zakonnica Ligurianka, w Wiedniu.

Kazimierz, dziedzic Abramowic, w lubleskiem, z żony Waleryi Strojnowskiej pozostawił córkę za Feliksem Strojnowskim i syna Waleryana, po którym z Celiny ze Skoniecznych syn Wacław (Bon.).

Po Janie, komorniku granicznym ciechanowskim 1628 r., pochodzący Wawrzyniec, syn Józefa, wylegitymowany w Królestwie 1852 r.

Po Marcinie, 1673 r. dziedzicu dóbr Świdry - Dobrzyce, pochodzący: Józef, Franciszek, Paweł i Jan, synowie Antoniego i Eleonory z Mojkowskich, 1844 - 1863 r., Walenty, dziedzic wsi Kierzki, z synami, Stanisławem i Franciszkiem, Piotr, Kazimierz i Jacenty, synowie Jana, 1844 r. wylegitymowani w Królestwie; inni zaś członkowie tej linii wylegitymowani w Królestwie z herbu Jastrzębiec.

Po Krzysztofie, synu Pawła, pisarzu i burgrabim ciechanowskim, dziedzicu dóbr Grabowo Wielkie, w ziemi ciechanowskiej 1726 r., syn Stanisław, po którym synowie: 1) Wojciech, tego z żony Klary Grzymałowskiej syn Wojciech, podoficer w wojsku ros., 1847 r.; 2) Józef miał syna Jana, po którym z żony Anny Pfahl syn Aleksander, urzędnik w Warszawie, z żony Scholastyki Hennig miał synów, Władysława i Mieczysława, wylegitymowanych w Królestwie 1852 r.

Po Macieju, synu Ignacego, dziedzicu dóbr Grabowo, w ziemi nurskiej 1713 r., pochodzący: Wojciech, syn Józefa, dzierżawca dóbr Zaklikowski Łączek, w pow. zamojskim, wylegitymowany w Królestwie 1849 r.; z żony Pelagii Brzezickiej jego synowie: Karol, Roman i Henryk wylegitymowani w Królestwie 1852 r.

Po Teodorze, w 1737 r. dziedzicu dóbr Wikszyn, pochodzący: Feliks, dziedzic dóbr Zawady i Podosie, w pow. pułtuskim, Antoni, Jan Kanty i Franciszek, synowie Szymona i Gertrudy z Morawskich, wylegitymowani w Królestwie w 1837 r. Z nich Feliks, dziedzic Rostkowa, z Ludwiki Lalewicz miał synów, Włodzmierza i Ludwika, dziedzica Sernik i Puchaczowa, po którym z Zofii Popławskiej syn Stanisław. Jan Kanty, dziedzic Strzałkowa, miał synów, Józefa i Bronisława, a Franciszek pozostawił synów, Augustyna i Cezarego. Kazimierz, dziedzic dóbr Zawady, sędzia pokoju pow. przasnyskiego, i Ignacy, synowie Stanisława i Cecylii Skierkowskiej, wylegitymowani w Królestwie 1841 r.; po Ignacym z żony Antoniny Smolińskiej syn Augustyn, asesor sądowy.

Po Stanisławie, w 1754 r. dziedzicu dóbr Slasy, w ziemi ciechanowskiej, pochodzący: Franciszek, syn Krzysztofa, obrońca sądowy w Pułtusku, Ignacy, Jan i Waleryan, synowie Bonifacego i Heleny z Jezierskich, Walenty, syn Bartłomieja i Katarzyny z Gutowskich, Jan, Józef i Wiktor, synowie Józefa i Joanny z Janiszewskich, Walenty, urzędnik w Warszawie, i Antoni, synowie Wojciecha i Elżbiety z Grabowskich, wylegitymowani w Królestwie 1837 - 1859 r.

Po Błażeju, komorniku ziemskim ciechanowskim 1775 - 1798 roku (Vol. Leg.), syn Jan ożeniony z Ludgardą Szczepkowską, z niej synowie: Wincenty, dziedzic wsi Nasierowo, i Piotr wylegitymowani w Królestwie 1837 - 1843 r.

Po Zygmuncie (BZDURY!!! - dop. FJG), podsędku ciechanowskim 1768 r., syn Franciszek miał mieć syna Piotra, ten Tadeusza, po którym z żony Celestyny Tarczyńskiej syn Jan wylegitymowany w Królestwie 1862 r.

Tomasz i Kazimierz, synowie Franciszka, Paulin - Piotr, Jan i Józef, synowie Franciszka, Franciszek i Paweł synowie Antoniego, Stanisław i Franciszek, synowie Walentego, oraz Roman, syn Franciszka, wylegitymowani w Królestwie 1837 - 1854 r.

Po Michale, dziedziczącym na Podlasiu 1727 r., syn Andrzej 1772 r., pozostawił syna Józefa, ten Jana Nepomucena, wylegitymowanego w Cesarstwie 1850 r. i zapisanego do ksiąg szlachty gub. podolskiej.

Po Stanisławie 1680 r., pochodzący, Władysław i Leopold, synowie Piotra, wylegitymowani w Cesarstwie 1838 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. podolskiej.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...