Grabowski h. Topór odm.

Hrabiowie i szlachta. Odmiana herbu - w polu błękitnem topór srebrny; na tarczy korona hrabiowska, w niej topór srebrny.

Senatorowie w rodzinie: Stanisław, kasztelan 1819 r., wojewoda i minister oświecenia w Królestwie 1825 r. Stefan, minister sekretarz Stanu Królestwa Polskiego 1825 r.

Przodkowie tej rodziny zamieszkiwali w wojw. sieradzkiem i brali herb Okszę, pisali się z Konopnicy, majętności swojej dziedzicznej, a od połowy XVI stolecia byli wyznania kalwińskiego. Jan, syn Jana, rotmistrz królewski, deputat od swoich współwyznawców na synod dysydencki w Orli 1694 roku, pierwszy osiedlił się na Litwie; z żony Honoraty Pękosławskiej pozostawił kilku synów: Krystyana, Marcina, stolnika witebskiego, którzy podpisali elekcyę 1674 roku z pow. kowieńskim, Andrzeja, horodniczego brzesko - litewskiego, i Grzgorza. Krystyan, horodniczy brzesko - litewski, a od 1696 roku sędzia ziemski brzeski, zostawił liczne potomstwo, które po większej części przeszło na wyznanie katolickie. Córka Krystyana była za Faustynem Kościuszką, podstolim brzeskim, i synowie, Wojciech i Józef. Wojciech, horodniczy brzeski, a w 1733 r. sędzia ziemski brzeski, miał dwie żony, Krystynę Ślizien, z której córki, Salomea Szawłowska, podstolina rzeczycka, Eleonora za Stanisławem Bielskim, i Annę - Zofię Suzin, po której córka Magdalena za Ignacym Sierakowskim, starostą aszeńskim.

Józef, młodszy syn Krystyana, horodniczy brzeski 1710 r., sędziego grodzkiego starodubowskiego, a ostatnio 1773 r. sędziego ziemskiego brzeskiego, po którym syn Felicyan miał syna Karola, dziedzica dóbr Możejkowa. Stanisław, syn Karola i Kasyldy Teleszewskiej, dziedzic Możejkowa, miał siostry: Teodozyę za Aleksandrem Oskierką, Kasyldę za Szymonem Skirmuntem, Franciszkę, żonę Stefana Wereszczaki i Maryę Bolesławową Ważyńską.

Grzegorz, najmłodszy z synów Jana, rotmistrza, chorąży miński 1676 r., jest właściwym protoplastą gałęzi tej rodziny, która w 1816 r. otrzymała tytuł hrabiowski pruski, zatwierdzony w Cesarstwie 1836 r. i Królestwie 1840 r., a porzuciwszy herb Okszę, bierze herb Topór. Po Grzegorzu powyższym z żony Anny Oborskiej było dwóch synów, Michał - Bogusław, starosta jakimowski, który 1717 roku został deputatem na Trybunał litewski pomimo silnej opozycji szlachty katolickiej, niechcącej widzieć kalwina na tej dostojności, z żoną N. Ottenhausównę bezpotomny, i Stefan.

Stefan, starosta wisztyniecki, poseł na sejm 1718 r., z żony Teodory Stryjeńskiej zostawił czterech synów: Jana - Jerzego, Tomasza, Pawła i Michała - Grzegorza, z których Paweł, starosta czchowski 1751 r., czynny wziął udział w konfederacyi dysydenckiej toruńskiej i był od niej deputatem do króla Stanisława Augusta 1767 r.; starosta, żonaty z Zofią Chrzastowską, umarł bezpotomnie, a Jan - Jerzy, Tomasz i Michał - Grzegorz są założycielami trzech linij tego domu, istniejących dotychczas.

Linia Jana - Jerzego. Jan - Jerzy, generał - lejtnant wojsk litewskich i komendant gwardyi przybocznej królewskiej, starosta dembski 1768 r., generał - inspektor wojsk litewskich 1776 r., kawaler orderów św. Stanisława i Orła Białego, miał dwie żony, Joannę Gruszczyńską i Elżbietę Szydłowską, wojewodziankę płocką; z 1-ej żony córka Konstancya za Wincentym Dernałowiczem i synowie: Jerzy - Franciszek, Paweł, Stefan i Teodor, z 2-iej żony córki, Izabela za Walentym Sobolewskim, wojewodą Królestwa Polskiego, Aleksandra za hr. Franciszkiem Krasickim i synowie, Michał i Kazimierz; ta druga jego żona, owdowiawszy, zaślubiła związkiem morganatycznym króla Stanisława Augusta, z którym miała syna Stanisława, uznanego przez rodzinę za syna Jana - Jerzego. Z synów Jana - Jerzego:

Jerzy - Franciszek, generał inspektor wojsk litewskich 1788 r., mąż zacny i dobry patryota, walczył w powstaniu 1794 r., za co więziony w Prusach 1795 r., następnie emigrant we Francyi, został generałem wojsk francuzkich.

Paweł, generał wojsk litewskich, starosta czchowski i wołkowyski, dzielnie bronił Wilna 1794 r., poległ tegoż roku w obronie Pragi; był żonatym z Ludwiką z Tyzenhauzenów.

Stefan, sekretarz i szambelan królewski, bezpotomny.

Michał, generał - adjutant, dzielnie walczył w kampanii 1792 roku, 1807 r., własnym kosztem uformowawszy pułk, odbył część tej kampanii, w 1808 roku, mianowany generałem brygady, był komendantem w Gdańsku. W kampanii 1812 r. przy oblężeniu Smoleńska chciał zachęcić wojsko do szturmu i na czele dwunastu co najdzielniejszych żołnierzy rzucił się w wyłom fortecy, lecz śmiercią swoją dzielność przepłacił.

Kazimierz, marszałek wołkowyski, poseł na sejm 1812 r., ożeniony z Moniką Sobolewską, kasztelanką warszawską, z niej miał trzech synów: Gustawa, kamerjunkra dworu polskiego, poległego w bitwie pod Ostrołęką 1831 r., Maurycego, który walczył w 1831 r., następnie emigranta i kapitana wojsk belgijskich, bezpotomnego, Maksymiliana, który miał dwie żony, Emilię Grabowską i Maryę bar. Rosen, z tej córka Emilia za Aleksandrem hr. Potworowskim i synowie, Stefan - Kazimierz, rotmostrz wojsk ros., i Aleksander zmarły 1868 r.

Stanisław, uznany za najmłodszego syna Jana - Jerzego, komandor maltański 1793 r., sekretarz Rady Ministrów 1812 r., kasztelan 1819 r., a wojewoda i minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego 1825 r., na sejmie 1818 r. popierał projekt rządu dotyczący małżeństw, czem zyskał względy cesarza Aleksandra I; w 1825 r. członek Komisyii śledczej związków patryotycznych, w 1836 r. kontroler generalny, członek Rady Administracyjnej i tajny radca ros., otrzymał tegoż roku przyznanie tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskiem. Stanisław miał dwie żony, Cecylię Dembowską i Julię z Zabiełłów, kasztelankę kowieńska, z I-ej żony córka Melania 1v. za hr. Franciszkiem Ożarowskim, 2v. za Włodzimierzem Kretkowskim i synowie, Leon i Ludwik, z 2-iej żony córki, Marya za Edwardem Prozorem i Michalina, żona Gabryela Chrapowieckiego, szambelana dworu rosyjskiego.

Hr. Leon, dziedzic dóbr Niedraśnia Kościelna, po dwakroć wstępował w związki małżeńskie, z 1-ej żony Emilii Skarbkówny, córki Karola, syn Antoni, z drugiej, Józefy z Dłuskich, córka Jadwiga za Wojciechem Pieniążkiem i synowie, Stanisław i Tomasz; z nich:

Hr. Antoni, ur. 1830 r., dziedzic dóbr Mroga i Bielawy, zaślubił Zofię z Lubowidzkich, córkę Józefa, z niej pozostawił: Feliksa, ur. 1856 r., Teklę zaślubioną Czesławowi bar. Rajskiemu, Maryę i Józefa, ur. 1868 r., oficera wojsk rosyjskich.

Hr. Stanisław, syn Leona i Józefy Dłuskiej, nauczyciel gimnazyum w Warszawie.

Hr. Tomasz, drugi syn Leona i Dłuskiej, dziedzic dóbr Gutanów i Bonuchów, zaślubił 1886 r. Maryę z Zagórskich, córkę Mieczysława i Antoniny z Urbańskich, i z niej ma syna Augusta.

Hr. Ludwik, drugi syn Stanisława i Cecylii z Dembowskich, ur. 1809 r., miał dwie żony, Laurę z Byszewskich, córkę Jakóba i Antoniny ze Skórzewskich, i Kamilę z hr. Ostrorogów, córkę hr. Henryka i Waleryi z Okęckich; z 1-ej żony synowie:

Hr. Władysław zaślubił Maryę Miłaczewską, z niej syn Ludwik ożeniony z Maryą Świętorzecką, z której syn Władysław ur. 1890 r. i córka Zofia;

Hr. Adam, ur. 1846 r., po którym z 1-ej żony Eufemii z Frankowskich syn Gustaw ur. 1872 r. i córka Izabela, a z 2-iej żony Franciszki Popławskiej dzieci: Witold ur. 1883 r., Janina, Ludwik, Marya i Stanisław.

Hr. Paweł, trzeci syn Ludwika i Laury z Byszewskich, ur. 1847 r., zaślubił Małgorzatę z Stormuth - Willougby - Darling, córkę Henryka, majora wojsk angielskich, i z niej ma dzieci: Cecylię za Teodorem Jeske - Choińskim, Leona i Edwarda.

Hr. Ludwik, z 2-iej żony Kamili z hr. Ostrorogów, pozostawił syna hr. Włodzimierza, ur. 1863 r., i córkę Maryę zaślubioną Józefowi Nakwaskiemu, zmarłą 1886 r. (To Nakwaski zmarł 1886! - dop. FJG).

Linia Tomasza. Założyciel tej linii Tomasz, drugi syn Stefana, generał - major, a następnie generał - lejtnant wojsk litewskich, miał dwie żony, Annę Różycką, z niej synowie: Zygmunt, Paweł, Albert i Heronim, oraz córka Ludwika za hr. Mellinem, generałem wojsk ros., i Dorotę Ottenhausenównę, z której córki, Joanna za Ignacym Sieheniem i Maryanna za Samuelem hr. Ożarowskim, generałem wojsk litewskich, oraz synowie: Michał, Stefan i Jan; z tych synów:

Zygmunt, szambelan królewski, starosta krzemieńczucki, został krajczym litewskim 1784 r., lecz tę dostojność złożył za Targowicy; kawaler orderów św. Stanisława i Orła Białego, poseł na sejm czteroletni, mąż zacny, um. 1809 r., pozostawiając z żony Maryanny Potockiej, kasztelanki lwowskiej, córkę Pelagię za Michałem Grabowskim, swym stryjem, i synów, Aleksandra, generała wojsk ros., poległego w bitwie z wojskiem francuzkiem pod Krasnem 1812 r., i Ksawerego, marszałka szlachty pow. wołkowyskiego, szambelana ros., który otrzymał w 1836 r. przyznanie tytułu hrabiowskiego w Cesarstwie, a 1845 r. w Królestwie, i po którym z żony Katarzyny Mellinówny córka Ewelina za Stefanem hr. Grabowskim, swym bratem stryjecznym.

Paweł, pułkownik wojsk litewskich, a następnie angielskich, poległ w Ameryce bezpotomny.

Albert, major wojsk pruskich, otrzymał w 1816 r. dla siebie i całej swojej rodziny tytuł hrabiowski od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III; miał dwie żony, Wilhelminę von Winterfeld, z której córka Albertyna za bar. Rosenem, generałem wojsk ros., i syn Wilhelm, i N. Hildebrandównę. z której córki, Aniela von Borck, Idalia Nowińska i synowie, Albert i Karol.

Hr. Albert, oficer wojsk pruskich, otrzymał przyznanie tytułu hrabiowskiego w Królestwie Polskiem 1845 r.; z żony N. hr. Goltzówny jego syn Stanisław i córka Dorota.

Hr. Karol, major wojsk polskich, prezes konsystorza ewangelickiego i członek Rady wychowania w Królestwie Polskiem, um. 1840 r.; z Maryanną hr. Platerówną bezdzietny.

Hr. Wilhelm, najstarszy z braci, kapitan wojsk ros., otrzymał przyznanie tytułu hrabiowskiego w Cesarstwie 1840 r.; z żony Zofii z Zawiszów jego synowie: Stefan ożenił się z Eweliną hr. Grabowską, swoją stryjeczną siostra, Kazimierz, urzędnik w Warszawie 1840 r., Jan, Tadeusz, Wilhelm, Ksawery, i Karol ożeniony z Zofią Horwatówną, z niej córka Zofia, żona Konstantego hr. Broel - Platera, i syn Aleksander zaślubił Maryę z Reytanów i z niej ma córkę Magdalenę za Antonim Kieniewiczem.

Heronim, najmłodszy syn Tomasza i Różyckiej, szambelan królewski 1787 r., z żony Teresy bar. de Pölnitz miał syna Henryka bezpotomnego.

Stefan, syn Tomasza i Doroty Ottenhausenówny, generał dywizyi i dyrektor ministeryum wojny, minister sekretarz Stanu Królestwa Polskiego 1825 r., walczył jako generał brygady 1812 r.; um. 1847 r., z żoną N. Gładkowską bezdzietny.

Jan, poseł wołkowyski 1784 r., generał - major wojsk litewskich 1789 r. starosta rudelnicki, ostatnio marszałek szlachty pow. brzesko - litewskiego 1802 r.

Michał, najstarszy z synów Tomasza i Ottenhausenówny, generał - major 1777 r., a generał - lejtnant wojsk litewskich 1783 r., koniuszy litewski 1791 r. i komandor maltański, kawaler orderów św. Stanisława i Orła Białego, mąż zacny i dobry patryota, w 1794 r. członek Najwyższej Rady Narodowej w Wilnie, umarł 1821 r.; miał dwie żony, Józefinę ks. Radziwiłłównę, wdowę po Ksawerym ks. Massalskim, i Pelagię Grabowską, z której córki, Marya za Konstantym ks. Radziwiłłem, Emilia za Maksymilianem Grabowskim i synowie: 1) Seweryn, kamerjunkier dworu ros. 1865 r., otrzymał wraz z swym bratem Konstantym przyznanie tytułu hrabiowskiego w Cesarstwie 1840 r.; z żony Zofii hr. Bnińskiej córka Marta i syn Michał, po którym z żony Maryi Zawadzkiej synowie: Seweryn, Stefan i Zygmunt; 2) Konstanty, kamerjunkier ros., urzędnik w sekretaryacie Stanu Królestwa Polskiego w Petersburgu 1842 r., a następnie urzędnik do szczególnych poruczeń przy generale Murawiewie, gubernatorze wileńskim 1864 r.

Linia Michała - Grzegorza. Jej założyciel Michał - Grzegorz, trzeci syn Stefana, generał - major, a następnie generał - lejtnant wojsk litewskich, szambelan i szef regimentu gwardyi króla Stanisława Augusta, wylegitymowany w Galicyi 1783 r. z herbem Okszą; z żony Ewy Żeleńskiej jego córka Izabela za Stefanem Rajskim, podkomorzym kobryńskim, i syn Paweł, starosta wołkowyski 1783 r., poseł na sejm czteroletni, odznaczał się na nim wymową i patryotyzmem, popierając reformy zamierzone przez swoje stronnictwo. Po Pawle z żony Weroniki Scipio del Campo córki, Karolina 1v. za Andrzejem hr. Wielopolskim, 2v. za bar. Larischem, Ludwika za hr. Adamem Broel - Platerem, i syn Józef, podpułkownik wojsk ros., urzędnik do szczególnych poruczeń przy Paskiewiczu, namiestniku w Królestwie Polskiem 1842 r., po którym synowie: Gustaw, Władysław, Adam, Paweł i Włodzimierz.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...