Grabowski h. Zbiświcz

Hrabiowie i szlachta. Herb - w polu błękitnem półksiężyc z rogami w górę, na każdym jego rogu gwiazda, przez środek półksiężyca miecz ostrzem w górę; na hełmie w koronie pięc piór strusich. Linia hrabiowska dostała odmianę w herbie - tarcza owalna, na niej półksiężyc bez gwiazd, przez jego środek miecz o złotej rękojeści żelazem w górę; tarcza okolona płaszczem czerwonym, podbitym gronostajami, na niej korona hrabiowska, w której półorła czarnego w lewo, z koroną na głowie; z każdej strony tarczy olbrzym przepasany w pół wieńcem z pałką w ręku. Linia tej rodziny, pisząca się na Grylewie, dzieli tarczę na cztery części z małą tarczą w środku, na której herb Zbiświcz zwykły; nagłównej tarczy w pierwszej części herb Korybut, w drugiej herb Turno, w trzeciej herb Wierzbna, a w czwartej herb Nałęcz.

Senatorowie w rodzinie: Andrzej - Teodor, kasztelan chełmiński 1733 r., um. 1737 r. Adam - Stanisław, biskup chełmiński 1734 r., kujawski 1739 r., warmiński 1741 r., um. 1766 r. Jan - Michał, kasztelan gdański 1746 r., elblągski 1766 r., um. 1770 r.

Dawna pomorska rodzina, brała przydomek von Götzendorff, który miał być jej nazwiskiem za czasów krzyżackich; zdaje się, że jest jednego pochodzenia z rodziną Grabowskich, dziedziczącą na Gostkowie i Zettynie, na Kaszubach. Wzięła nazwisko od wsi Grabowa, w pow. człuchowskim, której właściciel Stefan - Hartman, zmarły 1588 r., zostawił dwóch synów, Jana, który przeniósł się do marchii brandenburgskiej, i Alberta, dziedzica na Grabowie, stolnika człuchowskiego i starostę hamersztyńskiego, po którym z żony Doroty Wolskiej syn Tomasz, ożeniony z Dorotą Lipińską, pozostawił syna Jakóba, który odziedziczył po krewnym swej matki, Jakóbie Lipińskim, znaczne majątki w wojew. pomorskiem, jak Lipienicę, Ostrowite i Brzezno. Jakób, z żony Anny Lipińskiej, miał syna Michała, posła na sejm pruski 1686 r., który zwiększył majątek dobrami Łąkwy, odziedziczonemi w posagu po żonie Helenie z Łąckich, wdowie po Macieju Borzyszkowskim; z tej żony syn Andrzej - Teodor, rotmistrz królewski, walczył pod Wiedniem 1683 r., pisarz grodzki malborgski 1686 r., deputat na Trybunał koronny 1690 r., sędzia kapturowy 1696 r., podpisał elekcyę 1697 r. z wojew. pomorskiem; sędzia ziemski człuchowski 1713 r., kasztelan chełmiński 1733 r. (Kancl.), zabiegły gospodarz i jeden z najzamożniejszych właścicieli w Prusach Zachodnich, posiadał 21 majątków rozległych i intratnych. Andrzej - Teodor miał dwie żony, Barbarę - Zofię Klejstównę - Deręgowską i N. Borkównę; z 1-ej żony córki: Barbara Biegańska, Teresa Błeszyńska, kasztelanowa bydgoska, i Helena Chwałkowska, oraz synowie, Adam - Stanisław i Jan - Michał; z 2-iej żony córki: Justyna za Józefem Pruszakiem, podkomorzym pomorskim, Anna Kalkszteinowa, miecznikowa wschowska, i Ludwika za Kalkszteinem - Osłowskim, sędzią ziemskim wschowskim, oraz synowie, Stanisław i Jan - Andrzej bezpotomni.

Adam - Stanisław, pisarz grodzki skarszewski 1729 r., a zostawszy księdzem, kanonik lwowski 1730 r., proboszcz skarszewski i jaworowski 1732 r., dziekan chełmiński, oficyał poznański, biskup nikopolitański 1733 r., biskup chełmiński 1734 r., kujawski 1739 r., a warmiński 1741 r., zawdzięczał swoje wyniesienie królowi Augustowi III, którego był zawsze wiernym stronnikiem, i do jego elekcyi w 1733 r. wiele przyłożył się, nakłoniwszy do niej biskupa Hoziusza, a wysłany w poselstwie do Rzymu 1733 r., pomimo przeszkód stawianych od Francyi, skłonił papieża Klemensa do uznania elekcyi Augusta III, i uwolnienia ogółu narodu od przysięgi wierności, złożonej Stanisławowi Leszczyńskiemu; pobożny i zacny, swoje dochody obracał na uposażenie ubogich panien i wychowanie niezamożnej młodzieży szlacheckiej. Umarł 1766 r.

Jan - Michał, po zmarłych bezpotomnie braciach, jedyny pan ogromnego ojcowskiego majątku, miecznik ziem pruskich 1737 r., podkomorzy pomorski 1738 r., deputat na Trybunał 1742 r., kasztelan gdański 1746 r., a elblągski 1766 r., i kawaler orderu Orła Białego, do spraw publicznych mało się mieszkał; umarł 1770 r., pozostawiając z żony Antoniny ks. Woronieckiej, kszatelanki czerniechowskiej, damy krzyża gwiaździstego austryjackiego, córkę Teresę za Mikołajem Skoraszewskim, i synów: Ignacego, Andrzej i Adama; z nich:

Ignacy, dziedzic dóbr Grabowa, Ossowa i innych, kawaler orderu św. Stanisława, z żoną N. Moszczeńską bezpotomny.

Andrzej, szambelan (Kancl.) i generał - major wojsk koronnych, dziedzic dóbr Dziembowo, Buczek i in., z żony Teresy Gorzeńskiej zostawił trzech synów: Józezfa, dziedzica dóbr Rzadków, Jana i Augustyna. Jan dziedzic dóbr Głowczyn, porucznik wojsk pruskich, z żony Augusty von Brandstein miał synów, Augustyna, ożenionego z Albertyną Powelską, Izydora, żonatego z Pauliną Znaniecką, po którym córki: Wanda Tuchołkowa, Walerya, żona Maksymiliana Plewkiewicz i Leontyna Matczyńska, oraz synowie: Wincenty, ożeniony z Matczyńską, Cyryl i Izydor (Żychl.).

Józef, dziedzic Rzadkowa i Buczku, zaślubił Nepomucenę Gorzeńską i z niej miał syna Fulgentego, po którym z Julii Sadowskiej córka Gabryela za Tadeuszem Stablewskim.

Augustyn, najmłodszy syn Andrzej i Teresy Gorzeńskiej, dziedzic Dziembowa, z żony Anny Moszczeńskiej miał córki: Apolonię za Ignacym i Teresę za Józefem Sikorskimi i Jadwigę za Ludwikiem Szczanieckim, oraz synów: Modesta, żonatego z Michaliną Domańską, Konstantego, ożenionego z Laurą Gorzeńską, Hipolita, ożenionego z Anną Grabowską, Józefa, dziedzica Bombolina, żonatego z Praksedą Sikorską, Adama, ożenionego z Cecylią Rutkowską, i Ignacego, właściciela Gorzewa, żonatego z Władysławą Moszczeńską (Bon.).

Adam, najmłodszy syn Jana - Michała, dziedzic Zamarste, Wełna, Ciecholec i inne, starosta lipiński, podpisał elekcyę 1764 r. z wojew. kaliskiem; kawaler orderu św. Stanisława, poseł na sejmy i deputat na Trybunał koronny 1785 r., z żony Ludwiki z Turnów, córki Jana, generał - majora wojsk koronnych, 2v. za generałem Zienkowiczem, zostawił dwóch synów, Adama i Józefa - Ignacego.

Adam, dziedzic dóbr Wełna, z żony Aleksandry Gorzeńskiej miał synów: Kazimierza, ożenionego z Bronisławą Bojanowską, Stanisława, ożenionego z Ksawerą Goślinowską i Klemensa, żonatego z Józefą Otocką (Bon.).

Józef - Ignacy, oficer wojsk Ks. Warszawskiego, dziedzic dóbr Łukowo, Życzyn i inne, dyrektor Towarzystwa Kredytowego poznańskiego, marszałek sejmu poznańskiego 1845 r., dożywotni członek Izby panów pruskich, otrzymał dostojność hrabiego państwa pruskiego 1840 r.; z żony Klementyny Wyganowskiej jego córki, Aniela za Zygmuntem Ruckim, Joanna za Ferdynandem Zucchinim i synowie: 1) hr. Adam, porucznik wojsk pruskich, ożeniony z Jadwigą ks. Lubomirską, córką ks. Konstantego, z niej córki Krystyna i Elżbieta w zakonie Sercanek, i Marya - Anna zaślubiona Heronimowi ks. Druckiemu - Lubeckiemu; 2) Władysław, zm. 1858 r., z żony Maryi ks. Lubomirskiej, siostry poprzedniej, 2v. za hr. Romanem Ronikierem, pozostawił córkę Leonię, zaślubioną Janowi Siemieńskiemu.

Do tej rodziny należy linia Grabowskich von Götzendorf, pisząca się na Grylewie, z której Piotr - Bonifacy, generał - major wojsk koronnych, otrzymał tytuł hrabiego pruskiego 1786 r., lecz umarł bezpotomny. Jego synowiec Józef, syn Stanisława i Doroty z Osten Sackenów, dziedzic Wąwelna i Grylewa, otrzymał tytuł hrabiowski pruski w 1840 r.; umarł 1857 r., z żony Antoniny Nieżychowskiej jego córki: Emilia za hr. Heliodorem Skórzewskim, Izabela za Wincentym hr. Tyszkiewiczem, Leokadia za Bolesławem Ponińskim, i syn hr. Edward, ożeniony z Józefiną Kościelską, córką Józefa, szambelana, miał synów, Stanisława i Włodzimierz, oraz córki, Maryę zaślubioną Kazimierzowi hr. Czapskiemu i Jadwigę za Stanisławem Brezą.

Krzysztof, w 1730 r. dziedzic dóbr Wyrza, miał syna Andrzeja, ten Jana, ożenionego z Antoniną Bystrówną, z której syn Michał, dziedzic wsi Łąki, w pow. łęczyckim, wylegitymowany w Królestwie 1838 r.

Odpowiedzi

Dzień dobry, byc może, zbieg okoliczności i nazwisk. Maksymilian Plewkiewicz syn Heleny Byszewskiej i Seweryna Jaksa - Plewkiewicza był w mojej rodzinie. Czy to jest ta sama osoba?
z wyrazami szacunku
Wiesław Wilczkowiak

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...