Grabowscy h. Grzymała

z Grabowa, w ziemi czerskiej, powiecie wareckim. N., cześnik v. podczaszy czerski, zmarły już 1415 r., pozostawił wdowę Himkę i synów: Cztana (Ksztana) z Grabowa, Mikołaja Sowę z Miszewa, kasztelana Wyszogrodzkiego 1415 r., którego wdowa Mroczka wyszła 2-o v. za Jana Powąskę z Warki. Bracia ci częste mają sprawy w Warce i Czersku w latach 1415 - 1425 (Najstar. Księgi Czerskie). Od nich poszli Grabowscy, Ostrowscy i Miszewscy Ksztanowie.

Czader z Grabowa, procesuje 1418 r. Wernera z Pilichowa (Zs. Gr. Czers. 1 A f. 34). Sędziwój z Grabowa zeznał 1446 r. oblig na rzecz Zawiszy z Drwalewic (Zs. Grój. 2 f. 8). Stanisław, syn Bartłomieja z Grabowa, sprzedał część swoją tamże 1497 r. Domarata, siostra Stanisława, otrzymała 1475 r. zapis od Janusza seu Cztana z Grabowa. Helena, córka Stanisława, za Grzegorzem Zawiszą 1484 r. (M. 18 f. 3 i 19; Zs. Warec. 1 B. f. 186). Domarat z Grabowa procesuje dzierżawcę bądkowskiego 1447 r. Córki jego: Katarzyna, żona Jana z Boguszkowa 1466 r.; Małgorzata i Barbara (Zs. Warec. 1 A f. 81; 1 B f. 180 i 186).

Janusz v. Cztan z Grabowa, przyznał sumę Domaracie z Grabowa 1475 r. Synowie jego: Jan i Paweł, kwitowali 1505 r. dziedziców Ostrowa, a w roku następnym dopełnili działu Grabowa (Zs. Warec. 1 B f. 160 i 274; 1 C f. 439; 2 f. 2 i 12; Zs. Gr. Czers. 25 A f. 155).

Paweł, młodszy syn Cztana, zabezpieczył 1508 r. sto kóp zonie swej, Zofii z Zawiszów. Córka jego Anna, za Wojciechem Niedabylskim 1554 r., synowie: Mikołaj i Gabryel (Zs. Gr. Czers. 14 f. 313 - 316; Zs. Warec. 5 A f. 325; 8 f. 325 i 481).

Mikołaj zabezpieczył posag żonie Katarzynie, 1546 r. W sprawie dotyczącej jego dzieci: Jana, Gabryela, Walentego, Katarzyny, Zofii, Agnieszki i Małgorzaty, wydał król Stefan list w 1583 r. W tymże roku kwitowali ich Boscy (Zs. Warec. 7 f. 508 i 12 f. 603; Zs. Gr. Czers. 51 f. 1104). Katarzyna za Stanisławem Trzebińskim 1578 r., Zofia za Przecławem Borkowskim 1585 r., Agnieszka za Mikołajem Wielebnowskim 1607 r., a Małgorzata za Franciszkiem Żelawskim 1603 roku (Zs. Warec. 11 f. 366 i 13 f. 479; Per. Czers. 2 f. 311 i 3 f. 52). Gabryel musiał już nie żyć 1585 r., w którym Jan i Walenty, za zgodą swej matki Katarzyny, dopełnili działu Grabowa (Zs. Gr. Czers. 54 f. 145). Jan zeznał 1578 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią Pracką, córką Stanisława. Żył jeszcze w 1617 r., w którym zapisał jej pewną sumę (Zs. Warec. 11 f. 391; Zs. Gr. Czers. 54 f. 147; Perp. Czers. 5 f. 266).

Gabryel, drugi syn Pawła, zabezpieczył 1551 r. posag żonie swej, Annie z Braneckich, córce Stanisława. Nie żył już w 1555 r., w którym pozostała po nim wdowa odstąpiła dzieciom swoim: Stanisławowi i Barbarze, zapisy swoje posagowe. Barbara wyszła za Stanisława Gawłowskiego, z powiatu gostyńskiego, a Stanisław, z niewiadomej małżonki, pozostawił syna Andrzeja, który zeznał 1621 roku zapis dożywocia z żoną, Reginą z Chodorowskich, i córkę Ewę, żonę Krzysztofa Krzeskiego (Zs. Warec. 3 B f. 293; 8 f. 325; 12 f. 42; Zs. Gr. Czers. 41 f. 565; Perp. Czers. 6 f. 238 i 7 f. 115).

Jan, starszy syn Janusza Cztana, z żony Barbary, miał synów: Hieronima i Jana, oraz córki: Katarzynę, żonę 1-o v. Stanisława Olszamowskiego 1539 roku, 2-vo. Piotra Lekarskiego 1558 r.; Maksymillę i Florencyę. Te dwie ostatnie mniszki w Warszawie, pod imionami Anny i Barbary. Hieronim i Jan, pleban w Grabowie, wspólnie ze stryjem Pawłem rozgraniczli Grabowę i Wolę Grabowską 1560 r. (Zs. Warec. 6 f. 130; 9 f. 427 i 638; Zs. Gr. Czers. 13 f. 223; 22 f. 653 i 45 f. 680).

Hieronim, z nieznanej małżonki, pozostawił dwóch synów: Pawła i Wojciecha, którzy 1562 r. przyznali sumę stryjowi Janowi, a 1565 r. zeznali dział Grabowa i Woli (Zs. Gr. Czers. 30 f. 342; 32 f. 245 i 36 f. 564).

Paweł zabezpieczył 1564 r. posag żonie swej, Annie z Kożuchowskich, córce Jana. Umarł on nie pozostawiwszy potomstwa, a pozostała po nim wdowa dopełniła 1569 r. działu pozostałego po nim majątku, z bratem jego Wojciechem (Zs. Warec. 10 f. 184 i Zs. Gr. Czers. 38 f. 438).

Wojciech zapisał 1564 r. 1,000 fl. żonie swej, Zofii Magnuszewskiej, córce Stanisława, z której synowie: Stanisław, Hieronim i Wojciech, oraz córka Anna, pozwani zostali przez Mniszewską 1578 r. Anna, żona Mikołaja Ratowskiego, zrzekła się 1585 r. majątku rodzicielskiego na braci, którzy 1595 r. dopełnili działu dóbr (Zs. Warec. 10 f. 135; 11 f. 418; 13 f. 489 i 14 f. 671).

Stanisław, syn Wojciecha, sprzedał część swoją na Grabowie bratu Hieronimowi 1599 r., a część Przedworzyc Nurzyńskiemu 1608 r. Żonaty 1-o v. z Anną Mysłowską, której posag 1590 r. zabezpieczył, 2-o v. z Dorotą Gojską, z którą zeznał zapis dożywocia 1611 r., z pierwszej żony pozostawił córkę Zofię, żonę Walentego Rudzkiego 1631 r. (Zs. Warec. 17 f. 198; 19 f. 424; 24 f. 665; Perp. Czers. 1 A f. 97; 3 f. 422; 6 f. 300 i 307).

Hieronim, syn Wojciecha, zabezpieczył 1597 r. pewną sumę na Grabowie żonie swej, Katarzynie z Okęckich, a w roku następnym ustanowił opiekę nad synem swoim Dobrogostem i resztą swych dzieci, z których znana jest tylko córka Dorota, żona 1-o v. Bartłomieja Jarochowskiego 1625 r., 2-o v. Jana Rzuchowskiego 1631 roku (Perp. Czers. 1 B f. 68 i 199; 7 f, 240; 9 f. 104; Zs. Warec. 24 f. 623).

Wojciech, syn Wojciecha, zeznał 1593 r. zapis dożywocia z żoną, Agnieszką z Falęckich. Z niej synowie: Piotr, Mikołaj i Walenty. Piotr z Mikołajem zamieniał 1625 i 1626 r. części na Grabowie.

Piotr zeznał 1626 r. zapis dożywocia z żoną, Jadwigą z Prackich. W parę lat zginął z ręki Dębińskich, o co prowadzą z nimi w latach 1631 - 1635 proces bracia jego, Mikołaj i Walenty, i pozostała po nim wdowa, w imieniu córki swej Maryanny (Perp. Czers. 1 A f. 315; 7 f. 192, 286 i 316; Zs. Warec. 24 f. 689 i 690; 25 f. 48 i 199).

Walenty wprowadzony został 1635 r. do części dóbr Laski, nabytej od Gośniewskich. Część tę sprzedał 1651 r. bratu Mikołajowi. Żonaty 1-o v. z Elżbietą Staniszewską 1635 r., 2-o v. z Maryanną z Gośniewskich 1647 r., czy pozostawił potomstwo, nie jest wiadomem (Zs. Warec. 25 f. 107 i 115; Perp. Czers. 11 f. 55 i 422).

Mikołaj, brat jego, ustanowionym został przez swą matkę plenipotentem 1637 r. W 1635 r. zeznał zapis dożywocia z żoną, Katarzyną z Laskowskich, 1-o v. Żelechińską. Nabyła ona 1641 r. dobra Kabajka. Z niej synowie: Mikołaj i Jakób, oraz córka Cecylia. Mikołajowi i Cecylii zapisał sumę Laskowski 1644 roku. Na rzecz Mikołaja i Jakóba, zrzekła się 1680 r. majątku po matce, Katarzynie z Laskowskich, siostra ich przyrodnia Zofia Żelechińska. Jakób sprzedał bratu Mikołajowi Laski 1677 roku. Obaj bracia cedowali sumę Żelechińskiemu 1690 r. Mikołaj umarł bezpotomny (Zs. Warec. 26 f. 227; 27 f. 7, 549 i 554; 30 f. 54; Perp. Czers. 12 f. 338; 13 f. 523 i 689; 14 B f. 30).

Jakób, z Barbary z Jezierzyńskich, pozostawił synów: Marcyana v. Marcina, Sebastyana, Mikołaja i Wawrzyńca, którzy 1704 r. sprzedali Szczaki Staniszewskiemu, a 1706 r. odstąpili pewną sumę Oczosalskiemu. Sebastyana i Mikołaja kwitował Błędowski 1712 r. (Perp. Czers. 14 D f. 83; 15 f. 579 i 17 f. 25). Marcin i Mikołaj pisali się z ziemią czerską, na elekcyę Augusta II-go.

Marcyan zapisał dożywocie żonie, Jadwidze z Markowskich, 1702 r. Syn jego Józef kwitował Rostworowskiego 1724 r., a sprzedał Rudzkiemu część Lasek, odziedziczonych po dziadzie swoim stryjecznym Mikołaju, 1731 r. (Ibid. 15 f. 579; 19 f. 397 i 22 f. 15).

Sebastyan, brat Marcyana, zeznał 1702 r. zapis dożywocia z żoną, Marcyanną z Łuszczewskich, córką Stanisława i Zofii z Dłużewskich. Synowie jego: Michał, Adam i Stanisław. Dwaj pierwsi i Jan i Feliks, synowie brata ich Stanisława, kwitowali Osiemborowskiego 1763 r. (Ibid. 16 B f. 173; 29 f. 489 i 32 f. 3). Michałowi zapisała sumę Maryanna z Bońków Osiemborowska 1745 r., za którego też wyszła. Jest jego żoną w 1746 r. Drugą jego żoną była Anna z Boskich. Michał umarł 1763 r. (Ibid. 27 f. 137; 28 f. 6 i 8; 30 f. 128 i 32 f. 83). Adam, z Rozalii Bentkowskiej, pozostawił syna Andrzeja, który kwitował Ostromęckiego 1776 r. (Deb. Czers. 1 f. 289 i Perp. Czers. 35 f. 143).

Wawrzyniec, najmłodszy syn Jakóba, żonaty z Anną, pozostawił córkę Petronelę. Anna w imieniu córki kwitowała Rudzkiego 1723 roku (Perp. Czers. 19 f. 276).

Potomkowie Józefa, żyjącego w połowie XVIII-go wieku, Kajetan i Ludwik, synowie Leonarda, i Stanisław, syn Antoniego, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...