Grabowscy h. Jastrzębiec

mieli wyjść, według Paprockiego, z Grabowa, w powiecie sierpskim i stanowić jeden dom z Zawidzkimi. Spotykamy ich z czasem we wszystkich stronach Rzeczypospolitej. Maciej i Adam dziedzice Grabowa 1578 r. W Płocku leży pochowanych dwóch Stanisławów, z których jeden, stryj drugiego, kanonik płocki, zmarły 1602 r. (Star. Mon.).

Mikołaj, żonaty z Zofią z Romanów, miał syna Jana, kanonika gnieźnieńskiego 1599 r., zmarłego w 1640 r. Szymon, brat tegoż Jana, ożeniony z Dorotą z Boguszyc, pozostawił syna Wojciecha, kanonika gnieźnieńskiego, krakowskiego, kanclerza warszawskiego, sekretarza królewskiego, w końcu biskupa enneńskiego i sufragana poznańskiego 1658 r. Mateusza z ziemi gostyńskiej i Małgorzaty z Zawidzkich, syn Jan Stanisław, kanonik gnieźnieński i łowicki, kanclerz lwowski, archidyakon uniejowski i sekretarz królewski, umarł 1679 r. Był on właścicielem Sleszyna, w powiecie łęczyckim i Mgowa, w województwie chełmińskiem, które to dobra sprzedał Krajewskiemu 1677 r. (M. 213 f. 2). Rafał Jarzyna, z rawskiego, żonaty 1749 r. z Ludwiką Grabowską (Sap. III).

Liczni Grabowscy tegoż herbu legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku, a mianowicie: Baltazar, Kazimierz i Mateusz, synowie Pawła, Józef, Baltazar, Kazimierz i Kajetan, synowie Antoniego, Franciszek, Jan i Antoni, synowie Józefa, Jan, syn Andrzeja, Seweryn, syn Józefa, Jakób, syn Wawrzyńca, Jan, syn Michała, Franciszek, syn Stanisława, Stanisław, syn Antoniego, Tomasz, syn Pawła, Andrzej, syn Michała, Kazimierz, syn Ignacego, Stanisław, syn Michała, Stanisław i Franciszek, synowie Antoniego, Felicyan, syn Józefa, Stanisław i Kazimierz, synowie Marcina, Antoni, syn Jakóba, Franciszek, Dominik i Hipolit, synowie Jana, Jan, syn Tomasza, Jan, Antoni i Franciszek, synowie Stanisława, Józef, syn Wincentego, Onufry, syn Wincentego, a Wiktor i Jan, synowie Onufrego, Aleksander i Aniela, dzieci Leopolda (Ani Jastrzębiec, ani szlachcic - potomek gospodarza ze wsi Zdrojki - dop. FJG).

Józef, Wojciech, Kazimierz, Karol i drugi Józef, legitymowali się ze szlachectwa we Lwowie w latach 1782 - 1799 (Goł.).

Adam Grabowski z Grabowa, nazywany cześnikiem trębowelskim i syn jego Andrzej, tytułowany w akcie skarbnikiem latyczowskim, odstąpili 1691 r. Pilipowce synowi i bratu Aleksandrowi, chorążemu latyczowskiemu (Gr. Łuckie).

Zygmunt, po śmierci ojca Aleksandra, objął Pilipowce 1724 r., które następnie sprzedał Błędowskiemu. W 1750 r. kwitował go z odbioru reszty szacunku (Gr. Łuckie). W tym ostatnim roku był podstolim ciechanowskim. Z Barbary Młodzianowskiej syn jego Jan, wojski ciechanowski, zeznał 1789 r. zapis dożywocia z żoną Antoniną z Godlewskich, a 1791 r. Syn jego Jan nabył 1791 r. część Niedaszek, w powiecie żytomierskim (Gr. Żytom.). Synami jego byli: Jan i Szymon. Synowie Jana: Roman, Walenty i Mikołaj, legitymowali się ze szlachectwa 1828 r., przed Deputacyą Wywodową wołyńską.

Szymon, zmarły już 1789 r. (sepult. w kość. Lisiańskim), z Anny Kołaczkowskiej miał trzech synów: Ignacego Wincentego, Franciszka Ksawerego Tomasza i Cypryjana. Z nich:

Ignacy Wincenty, ur. 1770 r. (metry. w Korcu), z Urszuli N. pozostawił syna Jakóba, ur. 1799 r. (metr. w Kated. żytomierskiej), wylegitymowanego ze szlachectwa w gubernii wołyńskiej 1828 r., ożenionego z Franciszką Nazarewiczówną, z której syn Henryk Adam, ur. 1827 r. (metr. w Berdyczowie).

Franciszek Ksawery Tomasz, ur. 1771 r. (metr. w Warkowicach), wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1842 r., major b. wojsk polskich, ożeniony z Teklą Lubojeńską, miał dwie córki: Florentynę Ksawerę, żonę Józefa Cieszkowskiego i Euzebię Sabinę, oraz dwóch synów: Bronisława i Władysława, bezpotomnego. Bronisław, właściciel Tokarzewa, w powiecie ostrzeszowskim, ożeniony z Michaliną Oppeln Bronikowską, ma z niej synów: Wojciecha Ksawerego Aloizego, ur. w Tokarzewie 1867 r. i Kazimierza Ksawerego Władysława, ur. tamże 1869 r (obu metryki w Mikorzynie z 1869 r.), oraz córki: Zofię, żonę Augusta Szczurowskiego, radcy namiestnictwa we Lwowie i Emilię, żonę Hipolita Wyssogoty Zakrzewskiego z Czachór.

Cypryjan (metr. z kośc. Lisiańskiego z 1787 r.). żonaty z Anną Drzewiecką, pozostawił trzech synów: Piotra Romualda, ur. 1810 r., Klemensa, ur. 1815 r. i Józefa, ur. 1818 r. (metryki ich w Toporzyskim kościele).

Stanisław, syn Józefa, w sądzie ziemskim przemyskim, a Jan (Urban), syn Michała, z Maryanny Hulewiczównej, w pilzneńskim, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Ten Jan zostawił z Barbary z Majewskich: Mikołaja, ur. 1784 r. i Ludwika (Bartłomieja), ur. 1782 r. (metr. w Turce), którzy udowodnili swoje szlachectwo w Wydziale Stanów galicyjskich 1809 r.

Po Ludwiku szedł z Katarzyny z Jaworskich, Jan Franciszek, ur. 1814 r. (metr. w Turce), którego z Magdaleny Zacharyasiewiczównej, syn Karol Władysław, ur. 1848 r. we Lwowie.

Franciszek, miecznik winnicki, syn Krzysztofa i Katarzyny z Czelużyńskich, wnuk Jana, zostawił z Juliany z Kozickich: księdza Franciszka. 1784 r. proboszcza rozpirskiego; Wilhelma Piotra, ur. 1755 r. (metr. w Racznej) i Józefa Jana Stanisława, ur. 1750 r. (metr. w Bąkowej Górze), wylegitymowanych w Stanach galicyjskich w latach 1798 - 1799. Ostatni miał z Katarzyną z Drzewieckich, czterech synów i trzy córki, których imion, oprócz Piotra Jakóba Joachima, ur. 1790 roku (metr. w Płoskirowie) nieznamy (A. Wydz. Stan. gal.).

Jan i Maryanna z N., podczaszostwo łęczyccy, odstąpili 1694 r. za konsensem królewskim sołtystwo w Łęce Guzowskim (Gr. Przem.). Dymitr, syn Andrzeja, kwituje 1723 r. Andrzeja Jana, drugiego Jana i Pawła, synów Pawła, a braci swych stryjeczno-rodzonych, z różnych summ i pretensyi (Ibid.). Z nich:

Jan, żonaty z Maryanną z Krasnosielskich, zostawił Teodora, zeznającego 1749 r. z żoną, Franciszką Massulewiczówną, komornikówną ziemską czerską, zapis dożywocia, a 1767 r. obejmującego w długu część Berezowa, do którego zostali wprowadzeni 1771 r. synowie jego: Józef Wincenty i Wojciech, z wyż. wspomnianej, a Kazimierz i Karol, z drugiej żony, Maryanny z Gdulskich. Wszyscy czterej wylegitymowani w sądzie ziemskim lwowskim 1782 r.

Kazimierz zaślubił w Przemyślu 1782 r. Teklę z Tarczyńskich, z której Franciszek Wincenty, ur. 1783 r. tamże.

Jan Nepomucen Stanisław Karol, ur. 1775 r., a Stanisław Marcin Ignacy, ur. 1776 r., synowie Ignacego i Róży z Arłamowskich (metr. w Dobromilu).

Podług Paprockiego i Grabowscy z Grabowej, w powiecie wiślickim, do tego herbu należą. Włościbor, dziedzic Grabowej, części Łubnicy i Wiśniowej w latach 1385 - 1405. Syn jego Pełka 1400 r. na uniwersytecie krakowskim.

Errata wrote:
Tom VII str. 5 w. 26, 27 i 28 Do Grabowskich, h. Jastrzębiec. Wykreślić: W tym ostatnim roku był podstolim ciechanowskim. Z Barbary Młodzianowskiej syn jego Jan, wojski ciechanowskim. Z Barbary Młodzianowskiej syn jego Jan, wojski ciechanowski, zeznał 1789 r. zapis dożywocia z żoną, Antoniną Godlewską. W to miejsce ma być: Syn jego Jan nabył 1791 r. część Niedaszek etc.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...