Grabowscy h. Pobóg

z Grabowa, w ziemi ciechanowskiej. Dziedziczyli i na Ławach pod Ostrołęką, skąd wyszli Ławscy tegoż herbu. Jan z Grabowa, dziedzic na Grabowie i Strzegocinie, stąd, stąd i ze Strzegocina piszący się, podkomorzy wyszogrodzki 1431 r. (Mil.). Jan ze Strzegocina v. Grabowa, miał dwóch synów: Pawła i Mikołaja (M. 6 f. 57 i 101).

Paweł, starosta łomżyński 1465 r., chorąży łomżyński 1469 r., chorąży ciechanowski 1471 r. i starosta wiski 1475 r., w końcu kasztelan zakroczymski 1486 roku. Zdaje się, że to on nabył Ławy, z których często się pisał (M. 6 f. 117). Tenże Paweł otrzymał 1472 r. pozwolenie, na wystawienie młyna w powiecie piskim, w Prusach (Kętrz.). W 1475 r. otrzymał od ks. Bolesława Mazowieckiego różne przywileje dla Strzegocina (M. 9 f. 68). Żona jego, Elżbieta Dzierzgowska (M. 6 f. 56). Synem jego mógł być Rafał z Ław, chorąży ciechanowski 1500 r. Paweł otrzymał od zakonu 1497 r. Bajtkowo, w powiecie łęckim w Prusach, które 1528 r. posiadał Stanisław Ławski, późniejszy wojewoda mazowiecki (Kętrz.), syn Rafała, o którym wyżej.

Jeden z nich, dziedziczący na Grabowie - Trojanach, a stąd Trojeckim nazywający się, przeniósł się w początkach XVI-go wieku do ziemi dobrzyńskiej, którego prawnukom: Tomaszowi, Walentemu, Pawłowi, Wojciechowi i Maciejowi, zarzucono nieszlachectwo i ciż udowodnili takowe w Warszawie 1620 r. Świadkowie ich: Floryan i Piotr Grabowscy, synowie Stanisława, wnukowie Mikołaja z Wielkiego Grabowa, Adam, syn Jana, także z Wielkiego Grabowa i Wojciech, syn Wawrzyńca, zeznali, że wywodzący się są synami Krzysztofa Grabowskiego, seu Trojewskiego, wnukami Jakóba z Grabowa - Trojany, a prawnukami owego Grabowskiego, co się przeniósł do ziemi dobrzyńskiej, że są ich krewnymi od stryjecznych, herbu Pobóg (DW. 46 f. 1048). Kazimierz, syn wzmiankowanego Adama, urodzony z Zofii Rogalskiej, świadczył znów 1679 roku, przy wywodzie szlachectwa Stanisława Rogalskiego (DW. 55 f. 1038).

Mikołaj, burgrabia ciechanowski 1612 r. Syn jego Jan. 1621 r. burgrabia, a 1641 r. komornik graniczny ciechanowski, żonaty z Dorotą Pielaszkowską, nabył 1650 r. Wierzbiany, w ziemi lwowskiej (DW. 40 f. 1102; 45 f. 1682; 46 f. 1428; 49 f. 1707 i 51 f. 988).

Stanisław, Paweł i Andrzej, podpisali z ziemią ciechanowską, elekcyę Władysława IV-go, a wzmiankowany wyżej Jan, obiór Jana Kazimierza. W liczbie zaś elektorów Augusta II-go, z ziemi ciechanowskiej, znajdujemy aż pięciu Pawłów Grabowskich, czterech Janów, dwóch Floryanów, Jakóba, Krzysztofa, Michała, Piotra i Wojciecha. Stanisław, elektor Stanisława Augusta. Błażej, komornik ziemski ciechanowski 1779 r.

Zygmunt, syn Teodora, podsędek ciechanowski 1754 r., komisarz wyznaczony z sejmu 1768 r. do odgraniczenie dóbr Chrzesne od Sulejowa, w ziemi nurskiej, zmarły 1779 r., skupił 1767 i 1771 r. dobra Golany, w przasnyskiem, od Skierkowskich (Zs. Ciechan. 140 f. 119 i Gr. Ciech. Wiecz. 34 f. 278 - 9). Z Barbary Młodzianowskiej, miał dwóch synów: Jana i Franciszka, którzy dopełnili 1786 roku działu dóbr ojczystych Golany i części Grudowska, Żarnowa i Grabowa w przasnyskiem (A. Tryb. Lub. z 1788 r.).

Jan, wojski ciechanowski 1785 r., sprzedał 1792 r. część swoją na Grudowsku, Żarnowie, Grabowie i Purzycach, Szymonowi Grabowskiemu, synowi Pawła i Anny z Ojrzyńskich (DW. 108 f. 651). Córka jego Julia, urodzona z Antoniny z Godlewskich, wyszła za Seweryna Mańkowskiego, prezesa sądów głównych gubernii podolskiej.

Franciszek, jeden z najznakomitszych prawników swojego czasu, regent grodzki krasnostawski 1779 r., miecznik przasnyski 1784 r. i podstarości krasnostawski 1789 r., w końcu podkomorzy krasnostawski 1794 r. Po upadku rzeczypospolitej członek rządu tymczasowego w Lublinie 1809 r. członek rady stanu Księstwa 1810 r. Następnie mianowany przez Cesarza Aleksandra I-go członkiem komisyi, do ułożenia kostytucyi dla Królestwa Polskiego, został 1815 r. kasztelanem i sędzią najwyższej instancyi, a 1825 r. wojewodą. Właściciel Abramowic i Osmolic pod Lublinem, umarł w Osmolicach 10-go Marca 1836 r. Żonaty z Teklą ze Stamirowskich, córką Tomasza, starosty krasnostawskiego i Franciszki z Ostrowskich, miał z niej córki: Karolinę, 1o- v. Butlerową 2-o v. Szuwalską(1vo Janową Butlerową i 2vo Mikołajową Szuwalską - dop FJG) i Matyldę Mieszkowską, oraz synów: Tomasza i Kazimierza.

Tomasz, ur. 1787 r. (metr. w Żółkiewce), właściciel Osmolic, referendarz stanu 1817 r., następnie członek rady stanu i dyrektor generalny komisyi rządowej wyznań religijnych i oświecenia publicznego, w końcu kasztelan Królestwa 1829 r., zmarły w Dreznie 28-go Października 1840 r., zaślubił hr. Olimpię Tarnowską, córkę Rafała i Urszuli z Ustrzyckich, zmarłą we Lwowie 1874 r. Z niej córki: Urszula, zakonnica Liguranka i Marya, zaślubiona we Lwowie 1836 r. hr. Juliuszowi Stadnickiemu, kamerjunkrowi dworu polskiego 1829 roku, właścicielowi Brudnowa i Woli Brudnowskiej.

Kazimierz, brat Tomasza, ur. 1789 r. (metr. w Krężnicy), właściciel Abramowic, zmarły 1838 r., zaślubił 1818 r. w Petersburgu Waleryę ze Strojnowskich, córkę Józefa i Wiktoryi z Bukowskich, bratankę senatora Waleryana Strojnowskiego i miał z niej syna Waleryana i córkę Maryę, właścicielkę Abramowic, żonę Feliksa Strojnowskiego.

Waleryan, 11-tu imion, ur. 1820 r. (metr. w Zemborzycach), ożeniony z Celiną ze Skoniecznych, pozostawił syna Wacława i córki: Waleryę Tadeuszową Rozborską; Maryę Świerczyńską, zmarłą, i Janinę (Ks. Hipot. dóbr Osmolic i Abramowic).

Szymon, z Gertrudy Morawskiej, miał synów czterech: Feliksa, Antoniego, Jana i Franciszka, którzy legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX-go wieku. Z nich:

Feliks, właściciel Rostkowa, z żony, Ludwiki z Lalewiczów, pozostawił synów: Włodzimierza, właściciela Rostkowa i Ludwika, właściciela Puchaczowa i Sernik, żonatego z Zofią Popławską, z której syn Stanisław i córki: Marya i Karolina.

Po Janie, właścicielu Strzałkowa, pozostali synowie: Józef i Bronisław, a po Franciszku synowie: Cezary i Augustyn (Kos.).

Legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie, w pierwszej połowie XIX wieku. Franciszek, syn Krzysztofa, Walenty, syn Wojciecha, Paulin, syn Franciszka, Wincenty, syn Jana, Ignacy i Kazimierz, synowie Stanisława, Walenty, syn Bartłomieja, Piotr, Kazimierz i Jacenty, synowie Jana, Józef, syn Antoniego, Walenty, syn Stanisława, Helena z Jezierskich, wdowa po Bonifacym z synami: Ignacym i Janem, Jan, syn Franciszka, Wojciech, syn Józefa, Józef, syn Franciszka, Wojciech, syn Wojciecha, Waleryan, syn Bonifacego, Franciszek, syn Antoniego, Karol, Roman i Henryk, synowie Wojciecha, Franciszek, syn Walentego, Władysław i Mieczysław, synowie Aleksandra, Wiktor, syn Józefa, Paweł, syn Antoniego, Stanisław, syn Walentego i Roman, syn Franciszka.

W Galicyi: Mikołaj legitymował się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim lwowskim. Z Salomei z Koziorowskich syn jego, Tomasz Damazy, ur. 1766 roku (metr. w Komorowicach), z Maryanny Średnickiej, córki Stanisława, właściciela Konar, pozostawił czterech synów: Leona, Norberta Antoniego, Feliksa Jana i Marcelego Pawła, oraz córki: Katarzynę, za Ksawerym Brzeżańskim i Agnieszkę, za Niceforem Dwernickim.

Leon, właściciel Kopań, z Józefy z Rożańskich, miał syna Józefa.

Norbert Antoni, właściciel Zielonej, zmarły 1865 r., z Maryanny z Gabrysiewiczów pozostawił: Tadeusza, Stanisławę, Kazimierę, Jadwigę i Maryana Bronisława Feliksa.

Feliks Jan, ur. 1817 r. (metr. w Mogilanach), dziedzic Konar, z Zuzanny z Gąsiorowskich, miał córkę Felicyę Józefę Eleonorę, ur. 1859 r., dziedziczkę Konar, żonę doktora Kaspra Malinowskiego Ochabowicza.

Marceli Paweł, ur. 1821 r. (metr. w Mogilanach), bezdzietny z Anną z Bogdanowiczów.

Stanisław Aleksander z Grabowa - Janek, ur. 1808 r., doktór medycyny, zmarł 1857 roku w Paryżu.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...