Grabowscy h. Zbiświcz

przydomku Goetzendorf, z Grabowa, w powiecie człuchowskim. Pieczęć biskupa warmińskiego, Adama Stanisława Grabowskiego z 1741 r. przedstawia: na tarczy przećwiertowanej, w polu pierwszym księżyc z miczem, jak obok, w drugiej - Gryzimę, w trzeciem - trzy włócznie, w czwartem - dwa księżyce rogami do siebie, nad nimi dwie gwiazdy (Bibl. Kras. Dypl.).

Grabowscy Geotzendorfowie otrzymali tytuł hrabiowski pruski 1786 i 1840 r. Herb ich odpowiednio zmieniony podaje Ostrowski Nr. 894, 895, 896 i 897.

Autentyczny dokument drukowany przez p. Żychlińskiego (Zł. Ks. XXIII f. 49) dowodzi, że Paweł z Grabowa, biskup chełmski, należał do tego rodu. Długosz, który go musiał znać dobrze osobiście, po kilka razy pisze o nim, że był z rodu Powałów, a Długosz zwykle się nie myli, podając herby znanych mu osób. Należy zatem przypuścić, iż herb Zbiświcz, nieznany wcale Długoszowi, a służący tylko tej jednej rodzinie, powstał później. W 1354 r. otrzymał Gotz od Wielkiego Mistrza Krzyżaków, 15 włók ziemi we wsi Gotzendorf w lenno, na prawie chełmińskiem. W 1374 r. Stefan z Gotzendorfu i brat jego stryjeczny Jeszko, dostali od Wielkiego Mistrza 60 włók gruntu w Grabowie, w powiecie człuchowskim, w lenno. Za ich potomków uważając się Grabowscy, przybrali przydomek Goetzendorf, czyli z Goczkowic, która to wieś 1570 r. należała do Gockowskiego (Sł. Geogr.). W 1479 r. Paweł, biskup chełmski, Maciej i Franciszek Grabowscy, dziedzice Grabowa i lenni posiadacze wsi Goeczen, vel Goczkowieś, okazali w grodzie Starogardzkim oryginalne przywileje krzyżackie i zeznali pod przysięgą, że ta od przodków posiadania Goczkowieś ma 15 włók magd.

Paweł, syn Mikołaja z Grabowa, 1431 r. student uniwersytetu krakowskiego, uszedłszy z pogromu pod Warną, poświęcił się stanowi duchownemu. W 1451 r. jako archidjakon lubelski, pisarz skarbowy królewski, został kanonikiem poznańskim (A. Cap. Posn.), był i proboszczem brzeskim kujawskim, a w 1464 r. został biskupem chełmskim. Przeniósł stolicę biskupią 1473 r. z Chełmu do Hrubieszowa, umarł 1479 r.

Dorota z Wolskich, wdowa po Albercie Goetzendorfie z Grabowa, stolniku człuchowskim i staroście hamersztyńskim, rozgranicza 1577 r. dobra starostwa od wsi Szenaw. Z aktu działowego z 1590 r. (Zs. Człuchows.) i z testamentu Tomasza z 1630 r., ułożyć można następujący rodowód: Stefan Hartman, zmarły 1588 r., z dwóch żon, v. Damnitz i baronówny Stolpmann, miał synów wyposażonych i córki wywianowane za życia, a dobra Grabowo zostawił wnukowi Tomaszowi, synowi Albrechta, stolnika człuchowskiego, zabitego pod Lubieszowem, w bitwie z Gdańszczanami i Doroty z Weyherów Topór Wolskiej (sic). Tomasz, z żony Doroty z Lipiniec Pupka Lipińskiej, pozostawił córki: Katarzynę za Stefanem i Barbarę, za Bartłomiejem Grabowskimi, dalekimi krewnymi, którym wyznacza posagi i jedynego syna Jakóba, któremu zapisuje cały Grabów. Tomasz umarł luteraninem, ale córki, zdaje się, że i syn nawet, byli katolikami.

Michał Kazimierz, wspomniany 1630 r. w testamencie dziada, syn Jakóba, z Heleny z Łąk Łąckiej (h. Szeliga), miał syna Andrzeja Teodora, z sędziego ziemskiego człuchowskiego kasztelana chełmińskiego 1733 r.

W 1687 r. Andrzej Teodor był pisarzem grodzkim malborskim, 1697 r., w którym z województwem pomorskiem, podpisał elekcyę Augusta II-go, był pisarzem grodzkim i sędzią kapturowym pomorskim. Umarł w 1738 r. Z Barbary Zofii Kleistówny, miał kilka córek, z których Justyna, za Józefem Pruszakiem z Żalna 1745 r., a Barbara, za Biegańskim. Synów jego dwóch: Adam Stanisław i Jan Michał.

Adam Stanisław, urodzony w Grabowie 1698 r., właściciel po ojcu dóbr Buczka Wielkiego i Małego, Szyszkowa, Brestenfelda i innych, które 1744 r. oddał bratu swemu Janowi Michałowi (DW. 70 f. 1274), pierwotnie pisarz grodzki skarszewski, wstąpiwszy do stanu duchownego, doszedł w nim do wyższych godności. Z kanonika kujawskiego i lwowskiego i dziekana pomorskiego, biskup nikopolitański, sufragan poznański i kanonik gnieźnieński 1733 r., biskup chełmiński 1734 r., biskup kujawski 1739 r., w końcu warmiński 1741 r. W tym ostatnim roku, kawaler orderu Orła Białego. W roku następnym prezes trybunału skarbowego w Radomiu (Sig. 25). Umarł w 1766r.

Jan Michał, właściciel Grabowa, miecznik ziem pruskich 1737 r., podkomorzy pomorski 1738 r., kasztelan gdański 1746 r., kasztelan elblągski 1766 r. W 1741 r. został kawalerem orderu Orła Białego. Umarł w 1770 r. Za konsensem królewskim z 1767 r., wykupił z rąk Przebendowskich Byszewo i Bastenhagen, w powiecie gdańskim, które w roku następnym oddał synowi Adamowi (Kancl. 32 II f. 161 i 44 f. 121). Z ks. Antonilli Woronieckiej, wspólnie z którą otrzymał 1744 r. konsens królewski, na wykupienie starostwa szredzkiego z rąk Woronieckich, kasztelaństwa czernichowskich, pozostawił Jan Michał córkę Teresę, żonę Mikołaja Skoroszewskiego 1771 r. (Zap. Gr. Wschow. f. 42) i synów trzech: Adama, Andrzeja i Ignacego, którzy 1767 r. ustanowieni zostali kuratorami chorego na umyśle Stanisława Macieja Grabowskiego, jak się zdaje, ich stryja (Sig. 25 i Kancl. 34 III f. 19).

Adam, starosta lipiński, które to starostwo wykupił z rąk Dąbskich, za konsensem królewskim z 1762 r. (Sig. 27), z tym tytułem podpisał z województwem kaliskiem, elekcyę Stanisława Augusta. W 1763 r. był szambelanem Augusta III-go. W 1785 r. kawaler orderu Św. Stanisława. Z Ludwiki z Turnów, córki Jana, generał - majora wojsk koronnych, pozostawił dwóch synów: Adama i Józefa.

1) Adam, zmarły 1823 r., dziedzic Wełny, z Aleksandry Gorzeńskiej, miał dwie córki: Ludwikę, zabitą w Paryżu 1871 r. i Annę, za Hipolitem Grabowskim, oraz trzech synów: a) Kazimierza, ożenionego z Bronisławą Bojanowską, z której syn Władysław i córka Marya Dydyńska, zmarła 1884 r. w Trzemesznie; b) Stanisława, żonatego z Ksawerą Goślinowską, zmarłą 1884 r. w Poznaniu, z której synowie: Feliks, zmarły młodo, Adam, zmarły 1877 r. i Bolesław, ożeniony 1882 r. w Poznaniu z Maryą Garczyńską, ma z niej syna Tadeusza, ur. 1883 r. i córki: Zofię, Irenę i Emilię; c) Klemensa, żonatego z Józefą Otocką, zmarłą 1865 r., z której synowie: Wojciech i Bolesław, oraz córki: Marya, zmarła 1895 r., Jadwiga i Zofia.

2) Józef, starszy brat Adama, właściciel Łukowa, hrabia pruski od 1840 r., członek Izby Panów i dyrektor ziemstwa kredytowego poznańskiego, zmarły w Rachowie w lubelskiem 1881 r., z Klementyny Wyganowskiej, miał córki: Anielę Zygmuntową Rucką i Joannę Ferdynandową Zucchini 1849 r., oraz synów: a) hr. Adama, ur. 1827 r., ożenionego 1853 r. w Wiesbadenie z ks. Jadwigą Lubomirską, córką ks. Konstantego i Katarzyny z hr. Tołstojów, z której córki: Krystyna, Elżbieta, obie w zakonie Sercanek i Marya, zaslubiona w Warszawie 1889 roku, ks. Hieronimowi Druckiemu - Lubeckiemu; b) hr. Władysława, ur. 1830 r., zmarłego 1858 r., ożenionego z ks. Maryą Lubomirską, siostrą swej bratowej, 2-o v. hr. Romanową Ronikierową, z której córka Leonilla, zaślubiona 1882 r. Janowi Siemieńskiemu, zmarła 1896 r.

Andrzej, kasztelanic elblągski, właściciel Buczka i Dziembowa, kawaler orderu Św. Stanisława 1792 r., z Teresy Gorzeńskiej, miał córkę Kordulę, za Hieronimem Baranowskim i synów czterech: Jana, Antoniego, Józefa i Augustyna.

1) Jan, właściciel Główczyna, żonaty z Augustą v. Brandenstein, pozostawił synów: Andrzeja, zmarłego bezżennie, Augustyna, zmarłego 1868 r., żonatego z Albertyną z Powelskich, Józefa, zmarłego 1881 r. i Izydora, zmarłego 1869 r., ożenionego z Pauliną ze Znanieckich, z której pozostawił synów: Jana, zmarłego 1888 r., Wincentego, żonatego z Matczyńską, Cyryla i Izydora, oraz córki: Wandę Tuchołkową, Leontynę Matczyńską i Waleryę za Maksymilianem Plewkiewiczem (Żychl.).

2) Antoni, z Anny Bojanowskiej, pozostawił syna Leona, młodo zmarłego.

3) Józef, właściciel Rzadkowa i Buczku, z Nepomuceny Gorzeńskiej, pozostawił syna Fulgentego, ożenionego z Julią Sadowską, z której córka Gabryela, za Tadeuszem Stablewskim.

4) Augustyn, właściciel Dziembowa, z Anny Moszczeńskiej pozostawił córki: Apolonię, za Ignacym Sikorskim; Teresę, za Józefem Sikorskim i Jadwigę, żonę Ludwika Szczanieckiego, oraz synów:

a) Modesta, zmarłego w Poznaniu 1893 r., ożenionego z Michaliną Domańską, zmarłą 1882 r., z której synowie: Józef, zmarły 1873 r. i Kazimierz; córki: Marya, zmarła 1892 r. w Poznaniu, Franciszka i Joanna.

b) Konstantego, zmarłego 1880 r. w Poznaniu, żonatego z Laurą Gorzeńską, z której syn Wacław, ożeniony 1889 r. w Poznaniu z Otylią Kasińską, zmarłą 1895 r. w Poznaniu u córki: Jadwiga i Wanda.

c) Hipolita, zmarłego w Poznaniu 1878 r., żonatego z Anną z Grabowskich, córką Adama, zmarłą 1899 r. w Grodzisku, z której synowie: Edmund, zmarły 1876 r., Edward, Leon, Wacław, ożeniony 1893 r. w Poznaniu z Maryą Bolewską, zmarł 1895 r. w Poznaniu, oraz córki: Kazimiera, Karmelitanka; Julia, za Henrykiem Prusimskim i Władysława, za Antonim Rzuchowskim.

d) Józefa, właściciela Bombolina, zmarłego 1884 r. w Inowrocławiu, który z Praksedy Sikorskiej, zmarłej 1878 r., ma synów: Jana, zmarłego 188 r., Ignacego, ożenionego z Maryą Rychłowską, z której dzieci: Irena, Józef i Tadeusz; Augustyna, ożenionego z Waleryą z Zabłockich, zmarłą 1901 r. w Bydgoszczy i Władysława; oraz córki: Bronisławę, zmarłą 1890 r.; Jadwigę i Pelagię, za Wincentym Suchorzewskim.

e) Adama, zmarłego 1863 r., żonatego z Cecylią z Rutkowskich, zmarłą w Poznaniu 1879 r., z której córki: Paulina Kazimierzowa Moraczewska, zmarła 1886 r. w Jaśle; Józefa Gierczewska; Ofelia i Walerya.

f) Ignacego, właściciela dóbr Wronieckich, a potem Gorzewa, zmarłego 1899 r. w Wiedniu z Maryą Kałusowską, 1-o v. Wiktorową Klobasową Zręcką i córki: Helena; Zofia Nepomucenowa Kierska; Marya; Celina Kazimierzowa Średnicka i Joanna Stanisławowa Moszczeńska.

Ignacy, kasztelanic elblągski, kawaler orderu Św. Stanisława 1791 r.

Marcin Kazimierz, mianowany chorążym malborskim 1663 r. zrzekł się tego urzędu, ponieważ Komorski takowy piastował (Sig. 7). Syn jego Władysław Franciszek, urodzony z Heleny Barbary Prądzyńskiej, pisał się z województwem pomorskiem, na elekcyę Augusta II-go. W 1697 r. sprzedał pewne dobra Andrzejowi Teodorowi (DW. 59 f. 743).

Piotr podpisał w województwem pomorskiem, elekcyę Augusta II-go, a Bartłomiej z województwem chełmińskiem, obiór Stanisława Augusta.

Wojciech Grabowski z żoną, Agnieszką z Rudzkich, zawarł 1676 r. układ z Mycielskimi (Zap. Gr. Kcyńs. 120 f. 586). Krzysztof, asesor ziemski człuchowski, darował dobra swe Wirza, w nakielskiem, synowi Jerzemu Andrzejowi 1730 r. (Gr. Nakiel.).

Jerzy Andrzej, asesor sądowy tucholski w latach 1738 - 1752, ma sprawy w Kcyni z Mycielskimi o różne sumy (Zap. Gr. Kcyńs. 139 f. 39; Kaptur. Kcyń. 155 f. 299; Zap. Gr. Pozn. II f. 44 z 1742 r.). Jerzy Andrzej, dziedzic Grylewa i Wąwelna, z Agnieszki Wałdowskiej, miał ośmioro dzieci. Z nich:

1) Joanna, za Józefem Radzikowskim.

2) Zofia, za Wojciechem Łakińskim.

3) Katarzyna, 1-o v. za Janem Wałdowskim, 2-o v. za Józefem de Brechan, zmarła 1813 r.

4) Albertyna, 1-o v. za Franciszkiem Malechowskim, 2-o v. za Janem Kleinfeld - Krupockim.

5) Jan Jakób, dziedzic Starej Jani, pułkownik b. wojsk polskich, ur. w Wirzy, chrzczony w Mroczy 12-go Czerwca 1735 r., trzymany do chrztu przez Jakóba Henryka Grabowskiego, nabył 1765 r. od braci dobra Wirzę za 100,000 fl. i sprzedał je 1786 r. siostrze Łakińskiej. Zmarł 1814 r. w Starej Jani, postawiwszy z żony, Anny z Bystramów, syna Michała Andrzeja, ur. 29-go Listopada 1783 r. w Dąbrowie (metr. w Rogoźnie), dziedzica Łęk, w zgierskiem, 1837 r., wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie 1838 r. (z Teki B. W. Rummla).

6) Piotr Bonifacy, kwitował Mycielskich 1780 r. Hrabia pruski 1786 r. zmarł 1797 r., nie pozostawiwszy z Wenefrydy Wróblewskiej potomstwa.

7) Stefan, dziedzic Kempielina, zmarły bezżenny.

8) Stanisław, pisarz aktowy gnieźnieński, dziedzic Grylewa, zmarły 1811 r., którego z Doroty Osten - Sacken, syn Józef, właściciel Grylewa, w poznańskiem, hrabia pruski 1840 r., zmarły 1857 r., z Antoniny Nieżychowskiej, zmarłej 1873 r., pozostawił syna hr. Edwarda, oficera b. wojsk polskich 1831 r., członka Izby Panów, zmarłego 1900 r. w Grylewie, żonatego z Józefą z Kościelskich, z której synowie: Stanisław i Włodzimierz, zmarli młodo; a córki: Marya, żona hr. Kazimierza Czapskiego; Jadwiga, żona Stanisława Brezy, zmarła 1870 r. i Izabella, zmarła młodo. Siostry hr. Edwarda: Izabella, ur. 1811 r., zmarła 1901 r. w Siedlcu, za hr. Wincentym Tyszkiewiczem; Leokadya, za Bolesławem Ponińskim i Emilia, za hr. Heliodorem Skórzewskim, zmarła 1875 r. (Żychl.).

W sądzie ziemskim lwowskim legitymowali się ze szlachectwa 1782 roku: Jan, Ignacy, Kazimierz, Józef i Tomasz h. Zbiświcz.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...