Grabowscy różni

Bartosz, Mikołaj i Marek z Grabowa, bracia, pozwali 1395 r. Zbrosza z Buszkowa, o ograbienie ich ojca. Paweł 1392 r., a Jan 1398 r. mają sprawy w Poznaniu (Leksz.). Mikołaj i Falanta z Grabowa pod Olsztynem, ograbili 1412 r. Jana z Lewiczyna (Lites.). Markusz, ożeniony z Małgorzatą, wdową po Januszu z Wojczyna 1414 r. (Pis. Dz. Pol. IX). Między studentami uniwersytetu krakowskiego spotykamy Marka, syna Wacława, 1412 r., Stanisława, syna Stefana, 1414 r., potem notaryusza publicznego, plebana w Sokolinie i profesora uniwersytetu 1444 r., Jakóba, syna Jakóba, 1436 r., Jana, syna Mikołaja, 1447 r., Stanisława, syna Bartłomieja, 1457 r., Piotra, syna Piotra, 1456 r., Stanisława 1463 r. i Tomasza, syna Piotra, 1488 r. Z Grabowa pisał się czasami Przybysław ze Skokowa, podstoli kaliski 1398 -1411 r.

Andrzej Grabowski z województwa kaliskiego, stary i chory, wyprawił 1497 r. na wojnę wołoską, syna swego Józefa (St. Pr. P. P. VII 300).

Wojciech, Sebastyan, Jan i Jakób Grabowscy, właściciele Grabowa w powiecie nakielskim 1578 r. (Paw.). Jan, Paweł i Piotr pisali się z województwem kaliskiem, na elekcyę Augusta II-go.

Grabowscy, współwłaściciele Grabowy, w powiecie opoczyńskim, 1577 r. (Paw.). Krzysztof, pisarz grodzki opoczyński 1590 r. Jan, pisarz grodzki opoczyński 1597 r. Jadwiga z Dembińskich, żona Macieja, kwitowała 1613 r. ojca swego Szczęsnego ze schedy (Gr. Krak. 196 f. 368). Seweryn kwitował Dembińskich 1644 r. (Gr. Krak. 255). Wawrzyniec 1648 r. w Krakowie. Zofia, żona Wojciecha Gniewosza 1631 r. Wojciech i żona jego, Dorota z Mierzyńskich, zawarli 1668 r. układ z Tarłą, o Łosień i Łosienek, w powiecie chęcińskim (M. 206 f. 97). Franciszek pisał się z województwem sandomierskiem, na elekcyę Augusta II-go.

Jan z Grabowa, syn Andrzeja, 1481 r. (M. 6 f. 145). Jan i Paweł, synowie Mikołaja, właściciele Białosukni 1598 r. Baltazar, poborca łomżyński 1599 r. (Wyr. Lub. 76 f. 588 i 79 f. 149). Jan, syn Jana z Grabowa - Drężewa, nabył 1627 roku część Mierzejewa - Brysk (Zs. Ostrołęc.). Wojciech, syn niegdy Jana, dziedzic Jankowa, zastawił 1687 r. część Mierzejewa - Bryska, którą oddał w 1689 r. synowi Wawrzyńcowi. Ten sprzedał ją 1722 r. Walentemu Mierzejewskiemu (Akta Łomż. i Ostrołęc.).

Zofia, wdowa po Macieju Grabowskim, Respądzie z dziećmi i inni Respądowie, dziedzice części Karwosieka, w płockiem, 1578 r. Marcin, Augustyn i Maciej, dziedzice części Grabowa pod Zarembami, w nurskiem, 1578 r. Marcin Grabowski, dziedzic Gnatowa pod Grabowem, w wiskiem, 1577 r. Zofia, dziedziczka części Nożewa i Kordowa, w różańskiem, 1582 r. (Paw.).

Elekcyę Jana Kazimierza podpisali z województwem podlaskiem: Jerzy i Michał, a z ziemią różańską: Jan i Maciej. Obiór zaś Augusta II-go podpisali z ziemią nurską: Maciej, Ludwik, Jan, Szymon, Maciej, Paweł, Szymon, Ignacy, Mikołaj, Marcin, Mateusz, dwóch Stanisławów, dwóch Wojciechów, Tomasz, Walenty i Zygmunt.

W ziemi warszawskiej: Szymon, syn Sebastyana, 1605 r. Mikołaj, syn Rościsława, 1611 r. Piotr, syn Wojciecha, zeznał 1630 r. zapis, na rzecz żony Jadwigi (DW. 32 f. 1134; 39 f. 667; 47 f. 1846 i 48 f. 208).

Andrzej, towarzysz pancerny, stolnik zakroczymski od 1725 r. Stanisław Franciszek, towarzysz roty pancernej koniuszego koronnego, został cześnikiem podolskim 1665 r. Jan, cześnik podolski, wspólnie z dziećmi: Stanisławem i Anną, obierał plenipotentów w Lublinie 1688 r. (Zap. Lub. 64 f. 395). Adam, cześnik latyczowski 1724 r. Tomasz, skarbnik lubaczowski 1752 r. Antoni, cześnik lubaczowski 1764 r. Jan Kanty, pisarz ziemski podolski 1787 r., miał syna Antoniego, którego córka, Antonina Maryanna, legitymowała się ze szlachectwa 1847 roku, w gubernii podolskiej. Wincenty, komornik graniczny latyczowski 1783 roku.

Zygmunt, stolnik brzeski - kujawski 1461 r. Jan, żonaty z Anną Borzymowską 1544 r. (M. 68 f. 152). Wojciech, pisarz graniczny żydaczowski, 1597 roku. Grzegorz, regent grodzki bełski 1682 r. Bartłomiej, kanonik lubelski 1622 r. Jan, pisarz aktów lubelskich 1649 r. (Zap. Lub. 26 f. 112 i 42 f. 217). Michał, wiceburgrabia włodzimierski 1687 r. Tenże, ale Józef Michał, burgrabia włodzimierski 1690 r. (Zap. Lub. 63 f. 964 i 66 f. 156). N., stolnik owrucki 1703 r. Aleksandrowi, podwojewodzemu wołyńskiemu, puszcza 1682 r. w 8,000 fl. Czernice pod Brodami w zastaw Koniecpolski, kasztelan krakowski i mianuje go egzekutorem testamentu swego.

Wojciech, żonaty z Barbarą Rojewską, w powiecie przedeckim, 1728 r. (Gr. Przed. 86 f. 105). Antoni, elektor Augusta III-go 1733 r. (Obl. Warsz. 49 f. 609). Jan otrzymał sołectwo w Nowosiółce 1735 r. (AGZ. X. 7019). Jakób Kłembowski, miecznikowicz łukowski, zeznał 1755 r. zapis dożywocia z żoną, Petronellą z Grabowskich, córką Wawrzyńca, podczaszego dobrzyńskiego i Anny z Łuszczewskich (DW. 77 f. 455). Marcyanna z Kryńskich, wdowa po Władysławie, subdelegacie grodzkim oświęcimskim, sprzedała połowę Czaplina 1765 roku (DW. 85 f. 344). N., prowincyał zakonu XX. Trynitarzy 1791 r. (DW. 107 f. 82). Ignacy, regent trybunału W. Ks. Litewskiego, Michał, komornik miński, Franciszka i Zofia, upoważnili 1790 r. matkę swą, Maryannę z Zawadzkich, do sprzedaży domu w Złoczewie (DW. 106 f. 194).

Stanisław, z powiatu kcyńskiego, szambelan Stanisława Augusta, wziął 1786 r. od Ożarowskiego w dzierżawę, starostwo surażskie (M. 300 f. 46 i V. L.). Marcin i żona jego, Agata z Kochańskich, zmarła 1815 r., właściciele Skurowa 1795 r. (DW. 110 f. 1392). Dzieci ich: Agnieszka, żona Jana Prinotha, Wincenty, Józef i Tomasz 1815 r. Józef, wprowadzony do Umiastowa 1793 r. (DW. 109 f. 773). Onufry nabył sumę od Legodzińskiego 1795 r. (DW. 110 f. 741).

W ziemi czerskiej: Jan, żonaty z Dorotą z Gozlińskich, dziedzic na Gozlinie 1598 r. (Perp. Czers. 1 B f. 160), Stanisław, żonaty z Anną Krakowińską 1626 roku. Barbara, za Krzysztofem Zbrożkiem 1633 r. Anna, za Melchiorem Zamojskim 1644 r. Zygmunt, procesuje Grzegorzewskiego 1638 r. Wojciech, syn Macieja, dziedzic na Wodzicznie, żonaty 1650 r. z Katarzyną z Wojczyńskich (Ibid. 7 f. 287; 9 f. 46; 10 f. 491 i 11 f. 370; Zs. Warec. 26 f. 308). Kazimierz, syn Jakóba, towarzysz roty pancernej 1673 r. (Sig. 12 f. 51). Stanisław i Jan, synowie Marcina, kwitowali 1754 r. Potrykowskiego z procesu, o zabójstwo brata ich Antoniego.

Jakób, syn Walentego, zeznał 1776 r. zapis dożywocia z żoną, Maryanną z Sankowskich (Perp. Czers. 30 f. 16 i 35 i 211). Emilia, wdowa po Franciszku Karczewskim 1772 r., a Maryanna, za Marcinem Kostewiczem, cześnikiem mielnickim (Ibid. 34 f. 285 i 36 f. 172). Konstanty, podwojewodzic czerski, żonaty 1793 roku z Maryanną z Pawłowskich (Ibid. 42 f. 4444). Michał, oficer artyleryi b. wojsk polskich, dziedzic Magierowej Woli, w czerskiem, ur. 1794 r., zmarły 1862 r., pozostawił z Albiny Jezierskiej, 2-o v. Józefowej Gogolewskiej, córki: Emilię, Matyldę Kalinowską i Maryę, małoletnią 1863 r.

Mikołaj z żoną, Barbarą z Białobrzeskich, dzierżawią Żerniki od Oleskiej 1654 r. Michał razem z Czapskimi zajechał dobra tejże Oleskiej 1655 r.

Krystyan Grabowski, podpułkownik wojsk koronnych 1775 r., a pułkownik 1782 r., szambelan króla pruskiego 1788 r., zeznał w tym ostatnim roku zapis dożywocia z żoną, Magdaleną z Langów. Umarł 1794 r. Córka jego Karolina, wyszła 1791 r. za Tadeusza Staniszewskiego, szambelana (DW. 92 f. 565; 95 f. 241; 108 f. 318; 110 f. 561; 107 f. 270 i M. 301 f. 77). Krzysztof, prezydent trybunału pruskiego, z Katarzyny hr. de Eskierberg v. Elkielberg (Echersberg), pozostawił córkę Joannę Juliannę Dorotę, żonę Michała Cortona 1788 r. (Perp. Czers. 40 f. 168 i Deb. Czers. 4 f. 234).

Kazimierz Franciszek, syn Antoniego, cześnika wieluńskiego i Maryanny Bułhakównej, starosta trzebieszowski, wprowadzony 1731 r. do Jaźwiny (Perp. Czers. 22 f. 98), wojski mielnicki 1740 r., ożeniony był z Katarzyną Suffczyńską. Synowie ich: Adam, miecznik stężycki, Floryan, miecznik wieluński i Franciszek, dopełnili działu dóbr ojczystych 1774 r. Adam wziął Sobolew, Przyłęki i Kownacice; Floryan, Gończyce i Sokół, a Franciszek, Ostrożenice i Gąsiory.

Adam, z podczaszego bracławskiego miecznik stężycki 1761 r., a podstoli 1777 r., podpisał, wraz z synem Adamem, elekcyę Stanisława Augusta.

Floryan, tytułowany miecznikiem wieluńskim, został 1782 r. miecznikiem stężyckim. Wdowa po nim, Ewa z Szwerdfeldtów, w imieniu synów swoich: Józefa, Michała, Franciszka i Aleksandra, kwitowała Romana 1783 roku (DW. 99 f. 1115). Z dzieci tych: Michał Stanisław, urodzony w Gończycach (metr. z 1781 r.), legitymował się ze szlachectwa 1804 r., w Galicyi Zachodniej (Quater. VI f. 9).

Na ręce cześnika wieluńskiego Grabowskiego, spłaca Kuczyński córce jego Lasockiej, 40,000 fl. z Łysowic 1729 r. (Gr. Droh.). Anna, żona Antoniego Jezierskiego, łowczego łukowskie 1715 r.

Franciszek, towarzysz pancerny chorągwi Morskiego 1750 r., syn Krzysztofa i Maryi Czelużyńskiej, wnuk Jana, ożeniony z Julią Kozicką, pozostawił synów: Piotra 1781 r. (A. Krak.), Józefa i Jana Stanisława, który legitymował się ze szlachectwa w Galicyi zachodniej 1804 r. (Quater. VI f. 137).

Bogusław, pozwany 1788 r. przez Szczawińskiego, legitymował się tegoż roku (Quater. V f. 146) (Zapewne chodzi o Bogumiła - dop FJG).

Maryanna z Łochowskich, wdowa po Zygmuncie, ustąpiła 1747 r. połowy dóbr Kisielany, Żmichy i Kucze synowi Walentemu. Walenty, z żony Antoniny, miał syna Jana, ur. 1754 r., a z żony Małgorzaty synów: Stanisława Kostkę, ur. 1763 r., Macieja, ur. 1766 r. i Piotra, ur. 1773 r. (metr. w Starożebrach), którzy dowiedli szlachectwa w Galicyi zachodniej 1804 r. (Quater. VIII r. 86).

N., szef bataljonu, N., kapitan, Jan, porucznik w legionach, Apolinary, Karol, Antoni, Józef i Nepomucen 1724 r.; Paschalis, Stanisław, Kajetan, Seweryn i Szymon 1829 r., oficerowie b. wojsk polskich.

Kasper, zamieszkały w Łowiczu, wzywa 1820 r. rodzeństwo swoje: Władysława, Stanisława Franciszka, Zofię Błeszyńską, Franciszkę Pytleńską, Monikę Goljanową i Katarzynę Strzelecką, w sprawie sprawy spadkowej. Maryanna, zamężna Weissensteiner, córka Józefa i Kunegundy z Górzyńskich, ur. 1775 r., zmarła 1854 r. w lubelskiem.

Antoni, Józef, Feliks Onufry i Katarzyna Antoniowa Gniewoszowa, brali spadek po zmarłym za pruskich czasów Janie, w Trybunale płockim. Tamże biorą spadek po księdzu Wincentym Niedziałkowskim: Franciszek i dzieci Wojciecha: Waleryan, Saturnin, Walenty i Wigfrida (pewno Pobożanie). Waleryan, oficer b. wojsk polskich, ur. 1801 r., zmarł 1885 r., Franciszek z żoną, Zofią Lutosławską, dziedzice Dobratych i Lebiedziowa, w bielskiem, zmarli przed 1857 r. Konstanty, ożeniony z Teklą Olechowską z Lścina, w jędrzejowskiem, zmarły przed 1836 r., zostawił synów: Honorata (KORONATA!!! - dop FJG) i Józefa.

Józef, ur. 1755 r. (metr. we Lwowie), syn Jana, wnuk Andrzeja, z Wierzchowskiej pozostawił Sylwestra i Petronellę 1802 r.

Jan, dziedzic na Kniaziu, syn Jakóba i Zofii Olszyckiej, wnuk Jana i Maryanny z Rogowskich, legitymował się ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim buskim.

Jan, dziedzic na Sozaniu, syn Antoniego i Heleny Huytynównej Sozańskiej, wnuk Dymitra i Teresy Ulanowskiej, prawnuk Andrzeja i Maryanny Koblańskiej, legitymował się 1782 r., w sądzie grodzkim przemyskim. Syn jego Grzegorz, żył 1813 r. (A. Wydz. Stan. galic.).

Kazimierz, wojski bracławski, syn Jakóba i Zofii z Chrzanowskich, wspólnie z żoną, Teresą z Kamienieckich, wziął 1692 r. w zastaw Ułazową, w bełskiem, od Sieniawskich, którą syn ich Hieronim, wojski bracławski, 1770 r. już nieżyjący, w 1733 r. posiadał.

Hieronim, żonaty 1-o v. z Teofilą Paszkowską, 2-o v. z Teresą Cebrowską z pierwszej żony pozostawił synów: Adama Łazarza, regenta grodzkiego lwowskiego 1780 r., Józefa, wojskiego bracławskiego i Tomasza, skarbnika bracławskiego; z drugiej: Michała, kapitana pułku pieszego, buławy wielkiej koronnej i Floryana, wylegitymowanych ze szlachectwa 1782 r., w sądzie ziemskim lwowskim (Gr. Bełs. Fasc. 27 f. 814 i Gr. Lwows. 320 f. 333).

Jan, ur. w Zarzeczu 1816 r., syn Wojciecha i Karoliny Nowickiej, wnuk Piotra. Wincenty Jakób, ur. 1853 r. (metr. w Kopeczyńcach), syn Andrzeja, ur. 1816 r. (metr. w Potoku) i Petroneli Marmorosz, wnuk Jakóba i Maryanny z Krajewskich, prawnuk Stefana, ożenionego 1786 r. w Potoku z Franciszką z Romanowskich, praprawnuk Andrzeja.

Samuel Legowicz Grabowski otrzymał 1627 r. od Zygmunta III-go, za zasługi wojenne, różne ziemie w województwie smoleńskiem. Sebastyan Grabowski 1624 r. w Połocku. Katarzyna, żona Andrzeja Djahilewicza, ziemianina połockiego, 1668 r. Jan, 1663 r. w niewoli w Moskwie (Ist. Jur. Mat. XXIV i XXV).

W gubernii podolskiej wylegitymowali się ze szlachectwa następujący Grabowscy: Piotr z synami: Władysławem i Leopoldem, syn Stanisława, wnuk Jana, prawnuk Jana, praprawnuk Stanisława Franciszka, 1838 r.

Jan Nepomucen, syn Józefa Grzegorza, wnuk Jana, prawnuk Andrzeja, praprawnuk Michała, 1850 r.

Piotr, Kazimierz z synami: Feliksem, Faustynem, Leontym, Bronisławem i Franciszkiem, Mikołaj i Franciszek, synowie Jana Józefa, wnuki Macieja Michała, prawnuki Kazimierza, 1861 r.

Hilary z dziećmi: Jerzym, Piotrem i Teofilą, syn Józefa, wnuk Antoniego, prawnuk Michała, 1862 r.

Karol Tomasz z synem Józefem i synem tegoż Ludwikiem Antonim, Jan Józef z dziećmi: Karolem, Józefem i Klarą, Antoni z synami: Adolfem i Włodzimierzem, synowie Józefa, wnukowie Michała Jana, prawnukowie Franciszka 1862 r. Erazm, syn Adolfa, 1878 r. Ludwik Maryan, syn tegoż, 1890 r., a Faustyn, trzeci syn Antoniego, z synem Stanisławem Leopoldem, 1883 r. (Spis.).

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...