Krystyna Grabowska 1911 - 2002

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

córka Teodora i Kazimiery z Kaczyńskich

Urodzona w Warszawie 23 IV 1911.
Zmarła tamże 13 I 2002

W 1939 roku wyszła za mąż za Kazimierza Lewickiego, urodzonego 4 XII 1903 na Wołyniu w Toporzyszcze, a zmarł 10 IV 1964, syna Bronisława i Marii.

Z tego małżeństwa syn:
Andrzej 1939 - 2006