Julia Grabowska 1853 - 1936

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

córka Kazimierza i Emilii z Rudnickich.

Urodziła sie w Klonowcu Szlacheckim 15 VI 1853 roku.
Zmarła w Zielonce pod Warszawą 8 XII 1936 roku.

1 IX 1869 roku w Łagiewnikach koło Zgierza wyszła za Wincentego Stalgisa, który polonizując się zmienił nazwisko na Stalgiński, urodzonego 8 IX 1842 w Kletkienikach w parafii Pojewonie, a zmarłego 27 XII 1891 w Pelcowiźnie.

Wincenty Stalgiński był prywatnym nauczycielem (fortepian/organy, łacina, niemiecki, ruski, śpiew, włoski)

Ich dzieci:
Antoni Franciszek Wincenty urodzony 19 IV 1871 roku w Łodzi, zmarł 16 V 1881 w wyniku pobicia 13 V przez Franciszka Solnickiego z namowy Stanisława Werbenki.

Maria Julia Klara urodzona w Warszawie 19 VI 1873 roku, a zmarła 29 V 1954 w Zielonce.
Wyszła za mąż za Aleksandrem Korneliuszem Puczyńskim urodzonym w Warszawie w 1871 roku, synem Jana i Tekli Kurzawińskiej. Dzieci Wacława Franciszka, Jerzy, Romuald Aleksander. Żyją potomkowie

Franciszek Stanisław Józef 1875 - 1876 Warszawa.

Józefa Joanna 1877 - 1878 Warszawa.

Jan Piotr Bonifacy, urodzony w Warszawie 12 V 1879, a zmarł 27 XII 1928 podobnie w Warszawie. Z nieznanej żony zostawił córkę Zofię (za Pawłem Chamskim).

Anna Elżbieta Lucyna, urodzona 13 VII 1882, zmarła między 1977, a 1979 rokiem w Brańszczyku. Żona nieznanego z imienia Kędzierskiego.

Kazimierz Stanisław Józef 1887 - 1939 w Warszawie.

Jadwiga Michalina Teresa 1890 Warszawa, 1973 Brańszczyk.