Miesięczniki

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.1 1908

 • Nr 1 Odezwa, str. 1
  Nasze cele i zadania, str. 2
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Dlugosz jako heraldyk str. 5
  Tenze: Zawolania jako hasla bojowe str. 8
  Leon Bialkowski: Przyczynek do rodowodu Oswiecimow str. 10
  Dr. Miecz. Wasowicz: Metryki (Besko) str. 11
  Sprawozdania i recenzye str. 12
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 14
  Sprawy Towarzystwa heraldycznego str. 16
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 16
 • Nr 2 Adam Chmiel: Materyaly sfragistyczno-heraldyczne str. 17
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O pochodzeniu rodu "Wczele" str. 19
  Helena Polaczkowna: O Gieralcie, Dzieralcie i Cietrzewiu str. 20
  Wladyslaw Leon Antoniewicz: Nagrobki koscielne w Krosnie str. 23
  Dr. Mieczyslaw Wasowicz: Metryki (Besko) str. 27
  Sprawozdania i recenzye str. 29
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 31
  Nadeslane str. 32
  Sprostowanie str. 32
  Pokwitowania uiszczonych kwot 32
 • Nr 3 Ludwik Pierzchala: Materyaly sfragistyczno-heraldyczne. Herb Pierzchala str. 33
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O rodzi Dragow-Sasow str. 35
  Dr. Mieczyslaw Wasowicz: Metryki (Besko) (dok.) str. 38
  Sprawozdania i recenzye str. 42
  Bibliografia heraldyczna za rok 1907 str. 45
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 46
  Sprawy Towarzystwa heraldycznego str. 46
 • Nr 4 Z. K. Radziminski: O tozsamowsci tytulow "kniaz" i "ksiaze" w dawnej Rzeczypospolitej str. 49
  Wl. Leon Antoniewicz: Nagrobki koscielne w Krosnie str. 55
  Dr. Mieczyslaw Wasowicz: Metryki (Lubcza) str. 59
  Sprawozdania i recenzye str. 62
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 63
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 64
 • Nr 5 Z. L. Radziminski: O tozsamosci tytulow "kniaz" i "ksiaze" w dawnej Rzeczypospolitej str. 65
  Z. L. Radziminski: Materyaly sfragistyczno-heraldyczne. Pieczec Miska Dolbunowskiego str. 69
  Stanislaw Dziadulewicz: Kilka slow o herbie Lubcza str. 69
  Wl. Leon Antoniewicz: Nagrobki koscielne w Krosnie str. 71
  Dr. Mieczyslaw D. Wasowicz: Metryki (Lubcza) str. 75
  Sprawozdania i recenzye str. 78
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 79
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 80
 • Nr 6 Mieczyslaw DUnin-Wasowicz: †Jerzy hr. Dunin-Borkowski str. 81
  Z. L. Radziminski: O tozsamosci tytulow "kniaz" i "ksiaze" w dawnej Rzeczypospolitej str. 83
  Wl. Leon Antoniewicz: Nagrobki koscielne w Krosnie str. 89
  Dr. Mieczyslaw Dunin-Wasowicz: Metryki (Lubcza) str. 92
  Sprawozdania i recenzye str. 94
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 95
  Sprawy Towarzystwa heraldycznego str. 96
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 96
 • Nr 7 Z. L. Radziminski: O tozsamosci tytulow "kniaz" i "ksiaze" w dawnej Rzeczypospolitej str. 97
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Gozdawa - Mozgawa - Godula str. 98
  Wl. Leon Antoniewicz: Nagrobki koscielne w Krosnie str. 104
  Dr. Mieczyslaw Dunin-Wasowicz: Metryki (Lubcza) str. 109
  Sprawozdania i recenzye str. 113
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 114
  Sprostowanie str. 116
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 116

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.2 1909

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1909
  Dr. Stanislaw Kutrzeba: Przyczynki do teoryi runicznej str. 1
  Dr. Adam Bogusz: Mikolaj Bogusz z Koscielca str. 3
  Dr. Juliusz Dunikowski: Metryki (Limanowa) str. 7
  Sprawozdania i recenzye str. 10
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 11
  Sprawy Towarzystwa str. 13
  Ksiazki i pisam nadeslane redakcyi str. 16
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 16
 • Nr 2 Dr. Wladyslaw Semkowicz: O poczatkach rodu Geraltow i fundacyi klasztoru Norbertanow w Brzesku str. 17
  Dr. Adam Bogusz: Mikolaj Bogusz z Koscielca (dok.) str. 23
  Dr. Juliusz Dunikowski: Metryki (Limanowa) str. 26
  Sprawozdania i recenzye str. 29
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 29
  Sprawy Towarzystwa str. 30
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 32
 • Nr 3 Ks. Dr. Zygmunt Dunin Kozicki: Inscriptiones clenodiales str. 33
  [Najdawniejszy wywod szlachectwa lubelski z r. 1348]
  [Zawolanie "Wali uszy"]
  [Zapiska gnieznienska z lat 1440-1448]
  Stanislaw Dziadulewicz: O herbie Lubrza str. 36
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O poczatkach rodu Laryszow-Glezynow str. 39
  Dr. Juliusz Dunikowski: Metryki Limanowy str. 41
  Miscellanea str. 44
  [Dr. Witold Kamieniecki: Plyta Grobowa Marcina Kamienieckiego (†1530]
  [Heraldica w spisie rekopisow biblioteki hr. Tarnowskich w Dzikowie]
  [Leon Bialkowski: Przyczynek do urzedowego znaczenia herbarzy]
  Sprawozdania i recenzye str. 45
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 48
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 48
 • Nr 4 Dr. Wladyslaw Semkowicz: Inscriptiones clenodiales str. 49
  [Wywod szlachectwa Slocilow z r. 1449]
  [Wywod szlachectwa Jaroszewskich z r. 1479]
  Dr. Adam Bogusz: Mikolaja Bogusza spadkobiercy str. 51
  Dr. Juliusz Dunikowski: Metryki Limanowy str. 57
  Miscellanea str. 62
  [Plyta grobowa Mikolaja Kobylanskiego, kasztelana rozpierskiego z r. 1510]
  [Dr. Mieczyslaw Dunin Wasowicz: Wierszowane spisy szlachty]
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 63
  Sprawy Towarzystwa str. 64
  Sprostowania str. 64
 • Nr 5 Ks. Dr. Zygmunt Kozicki: Inscriptiones clenodiales str. 65
  [Wywod szlachectwa Gosciradowskich z r. 1477]
  [Wywod szlachectwa ks. Jana Lochinskiego z r. 1559]
  Franciszek Jaworski: Nobilitacya miasta Lwowa str. 69
  Z. L. Radziminski: Metryki (Z raptularza Porczynskich) str. 72
  Miscellanea str. 74
  [Leon Bialkowski: Szlachecka robocizna]
  [Dr. Mieczyslaw Dunin Wasowicz: Wierszowane spisy szlachty]
  Sprawozdania i recenzye str. 77
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 79
  Pokwitowania str. 80
 • Nr 6-7 Ks. Dr. Zygmunt Kozicki: Inscriptiones clenodiales str. 81
  [Najdawniejsze zapiski herbowe Chelmskie]
  Franciszek Jaworski: Nobilitacya miasta Lwowa str. 86
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Czy Skargowie byli szlachta? str. 89
  Jozef ks. Puzyna: W sprawie pochodzenia Luberskich str. 94
  Miscellanea str. 96
  [Ks. Zygmunt Dunin Kozicki: O niektorych zrodlach do heraldyki, genealogii i biografii]
  Sprawozdania i recenzye str. 97
  Uzupelnienie str. 99
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 99
  Pokwitowania str. 100
  Dodatek: Dr. M. Dunin-Wasowicz: Metryki Parafia Janow Trembowelski str. 101
 • Nr 8-9 Dr. Wlad. Semkowicz: S. p. Adam Fredro Boniecki str. 105
  Dr. Tadeusz Mankowski: Hoczew i Balowie str. 111
  Dr. B. Barwinski: Pieczecie bojarow halicko-wlodzimierskich z pierwszej polowy XIV. w. str. 116
  Sprawozd. i recenzye str. 119
  Polemika str. 120
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 122
  Sprawy Towarz. str. 124
  Pokwit. uiszcz. kwot str. 124
  Dodatek: Dr. M. Dunin-Wasowicz: Metryki. Parafia Janow Trembowelski str. 125
 • Nr 10 Dr. Stanislaw Kutrzeba: Przywilej dla rodu Debno z r. 1410 str. 129
  Dr. Tadeusz Mankowski: Hoczew i Balowie str. 133
  St. Dziadulewicz: Ze studyow nad heraldyka polska str. 138
  Polemika str. 141
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 143
  Sprawy Tow. str. 143
  Nadeslane str. 144
  Pokwit. uiszcz. kwot str. 144
  Dodatek: Dr. M. DUnin-Wasowicz: Metryki. Parafia Janow Trembowelski str. 145
 • Nr 11 Ks. Jan Syganski S. J.:Indygenat Dzianottow str. 149
  Dr. Tadeusz Mankowski: Hoczew i Balowie str. 153
  St. Dziadulewicz: W sprawie Ruszyly z Buszowna str. 158
  Zagadnienia i odpowiedzi, Ksiazki i pisma nadeslane Redakcyi, Pokwitowania str. 160
  Dodatek: Dr. M. Dunin-Wasowicz: Metryki. Parafia Janow Trembowelski str. 161
 • Nr 12 Dr. Aleksander Czolowski: Udostojnienie herbu Jana Wyhowskiego str. 165
  Dr. Tadeusz Mankowski: Hoczew i Balowie str. 169
  Karol Bolsunowski: Nowo odkryte herby str. 171
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 173
  Wspomnienia posmiertne str. 174
  Sprawy Towarzystwa str. 175
  Ksiazki i pisma nadeslane Redakcyi str. 176
  Sprostowania str. 176
  Pokwitowania str. 176
  Dodatek: Dr. M. Dunin-Wasowicz: Metryki. Parafia Janow Trembowelski str. 177

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.3 1910

 • Nr 1 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O poczatkach rodu Sulima
  Bronislaw Zaleski i Dr. Wladyslaw Semkowicz: W sprawie herbu Tader
  Sprawozdania i recenzye
  Zagadnienia i odpowiedzi
  Nadeslane
  Pokwitowania uiszczonych kwot
 • Nr 2 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 17
  Dr. Jan Drohojewski: Przyczynek do krytyki zrodel z zakresu heraldyki i genealogii str. 23
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Przywilej rodu Debno z r. 1410 w swietle genealogii rodu str. 26
  Ks. Jan Syganski T. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 29
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 31
  Sprawy Towarzystwa str. 33
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 36
  Dodatek: Dr. Juliusz Dunikowski: Metryki Wojakowej str. 37
 • Nr 3 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 41
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Przywilej rodu Debno z r. 1410 w swietle genealogii rodu str. 45
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow nad heraldyka polska str. 48
  Ks. Jan Syganski T. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 50
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 52
  Sprostowania i uzupelnienia str. 52
  Pokwitowania str. 52
  Dodatek: Dr. Juliusz Dunikowski: Metryki Wojakowej str. 53
 • Nr 4 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 57
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Przywilej rodu Debno z r. 1410 w swietle genealogii rodu str. 60
  Ks. Jan Syganski T. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 64
  Sprawozdania i recenzye str. 66
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 68
  Pokwitowania str. 68
  Dodatek: Dr. Jul. Dunikowski: Metryki Wojakowej str. 69
 • Nr 5 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 73
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: Przywilej rodu Debno z r. 1410 w swietle genealogii rodu str. 76
  Ks. Jan Syganski T. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 82
  Sprawozdania i recenzye str. 83
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 83
  Pokwitowania str. 83
  Dodatek:
  Dr. Jul. Dunikowski: Metryki Wojakowej str. 85
  Ks. Jan Syganski T. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 86
  [cz. I 1586-1645 Alantse-Cyrus]
 • Nr 6-7 Dedykacya str. 89
  Dr. A. P-ska: Herby bohaterow grunwaldzkich str. 90
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O ustroju choragiewnym w bitwie pod Grunwaldem str. 94
  "Recomendacio Lelive", najstarszy penegiryk polski str. 98
  Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 99
  Oskar Halecki: O pierwotnym herbie Wyhowskich str. 106
  Dr. Stanislaw Zachorowski: W sprawie herbu Bienia str. 108
  Sprawy Towarzystwa str. 111
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 112
  Ksiazki nadeslane Redakcyi str. 112
  Nadeslane str. 112
  Odezwa do czlonkow str. 112
  Dodatek: Ks. Jan Syganski, S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 113
  [cz. I 1586-1645 Czarnecki-Zuszkowski]
  [cz. II 1646-1676 Adamowski-Delpacy]
 • Nr 8-9 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 121
  Dr. Stanislaw Kutrzeba: Kilka slow o metrykach koscielnych w Polsce str. 127
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O herbie Larysza str. 129
  Dr. Helena Polaczkowna: "Liber Chamorum" str. 132
  Oksar Halecki: Chaleccy na Ukrainie str. 134
  Mozgawa: Przyczynek do genealogii Pociejow h. Waga str. 140
  Ks. Jan Syganski S. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 142
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 144
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie
  [cz. II 1646-1676 Dembinski-Zywiecki]
 • Nr 10-11 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 153
  Dr. Stanislaw Kutrzeba: Kilka slow o metrykach koscielnych w Polsce str. 159
  Dr. Helena Polaczkowna: "Liber Chamorum" str. 161
  Oskar Halecki: Chaleccy na Ukrainie str. 164
  Ks. Jan Syganski S. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 171
  Sprawozdania i recenzye str. 172
  Uzupelnienia i sprostowania str. 175
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 176
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 177
  [cz. III 1676-1695 Artenski-Zolkowski]
 • Nr 12 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 187
  Zagadkowe tarcze herbowe na talerzach gdanskich z XVII-XVIII w. str. 190
  Dr. Helena Polaczkowna: "Liber Chamorum" str. 192
  Oskar Halecki: Chaleccy na Ukrainie str. 196
  Ks. Jan Syganski S. J.: Z notat heraldyczno-genealogicznych str. 203
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 204
  Sprostowania i uzupelnienia str. 205
  Wspomnienie posmiertne str. 206
  Odezwa Akademii Umiejetnosci str. 207
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 207
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 209
  [cz. IV 1696-1721 Amsztyn-Maciejowski]

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.4 1911

 • Nr 1-2 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1911
  †Dr. Jan Drohojewski
  Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 2
  Dr. Zygmunt Dunin Kozicki: Nieznane pismo Lukasza Gornickiego o szlachcie wolnej i niewolnej str. 4
  Jozef ks. Puzyna: O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego str. 6
  Oskar Halecki: Moscic ze Stedzewa, kasztelan poznanski i jego rod str. 15
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 22
  Uzupelnienia i sprostowania str. 22
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 24
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 25
  [cz. IV 1696-1721 Maniecki-Zywiecki]
  [cz. V 1722-1756 Alembek-Dunicz]
 • Nr 3-4 †Dr. Jan Maryan hr. Drohojowski str. 33
  Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 35
  Ks. Dr. Zygmunt Dunin Kozicki: Nieznane pismo Lukasza Gornickiego o szlachcie wolnej i niewolnej str. 40
  Jozef ks. Puzyna: O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego str. 43
  Stanislaw K. Kozlowski: Przyczynek do rodowodu Stanislawa Augusta Poniatowskiego, krola polskiego str. 48
  Sprawy Towarzystwa str. 50
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 54
  Uzupelnienia i sprostowania str. 55
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 56
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 57
  [cz. V 1722-1756 Dunin-Rouz]
 • Nr 5-6 Dr. Maryan Lodynski: Pakoslaw Lasocic i Pakoslaw Wojciechowicz str. 65
  Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 70
  Jozef ks. Puzyna: O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego str. 74
  Jan Konopka: O polskich herbach zlozonych str. 82
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow heraldycznych str. 85
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 86
  Sprostowania i uzupelnienia str. 87
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 88
  "W Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 89
  [cz. V 1722-1756 Rudnicki-Zurawski]
  [cz. VI 1757-1782 Abramsberg-Dychowski]
 • Nr 7-8 Michal Rawita-Witanowski: Rod Lelewelow str. 97
  Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 101
  Zygmunt Luba Radziminski: Jeszcze o "kniaziu" i "ksieciu" str. 104
  Jan Konopka: O polskich herbach zlozonych str. 108
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 113
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow heraldycznych (Herb Blozyna) str. 117
  Sprawy Towarzystwa str. 119
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 119
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 120
  "W Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 121
  [cz. VI 1757-1782 Dydzinski-Mszalnicki]
 • Nr 9-10 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 129
  Jan Konopka: O polskich herbach zlozonych str. 134
  Zygmunt Rola Radziminski: Jeszcze o "kniaziu" i "ksieciu" str. 138
  Zygmunt Luba Radziminski: W sprawie Fed`ka Nieswizkiego str. 142
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 150
  Otto Forzt: Przyczynki do najdawniejszej genealogii Potockich herbu Pilawa str. 160
  Sprawy Towarzystwa str. 164
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 168
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosiola Maryackiego w Krakowie str. 165
  [cz. VI 1757-1782 Murray-Szulc]
 • Nr 11-12 Gustaw Manteuffel: O starodawnej szlachcie krzyzacko-rycerskiej na kresach inflanckich str. 169
  Jan Konopka: O polskich herbach zlozonych str. 172
  Zygmunt Luba Radziminski: Jeszcze o "kniaziu" i "ksieciu" str. 175
  Zygmunt Luba Radziminski: W sprawie Fed`ka Nieswizkiego str. 182
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 185
  Otto Forzt: Przyczynki do najdawniejszej genealogii Potockich herbu Pilawa str. 189
  Sprawozdania i recenzye str. 191
  Wspomnienie posmiertne str. 192
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk kosciola Maryackiego w Krakowie str. 193
  [cz. VI 1757-1782 Szwarc-Zulawski]

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.5 1912

 • Nr 1-2 Otto Forst: Przyczynek do najdawniejszej genealogii Mohylow str. 1
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 8
  Miroslaw Zbigniew Krynski: Przeginia-Przegonia str. 14
  Jozef ks. Puzyna: W sprawie Fedka Nieswizkiego str. 18
  Dr. Leon Bialkowski: Mikolaj z Bogoryi a Mikolaj z Ossolina str. 26
  M. R. Witanowski: Poklosie heraldyczne str. 28
  Sprawozdania i recenzye str. 31
  Sprawy Towarzystwa str. 31
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 35
  Sprostowania i uzupelnienia str. 35
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 36
  W "Dodatku": Ks. Jan Syganski S. J.: Z dawnych metryk katedry na Wawelu w Krakowie str. 37
  [1. Metryki Chrztu 1598-1699 Baginski-Maniecki]
 • Nr 3-4 Dr. Wl. Semkowicz: Uwagi nad pochodzeniem i rozsiedleniem rycerstwa polskiego w. sr. str. 31
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 47
  Miroslaw Zbigniew Krynski: Przeginia-Przegonia str. 54
  Jozef ks. Puzyna: W sprawie Fedka Nieswizkiego str. 58
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow heraldycznych str. 65
  Sprawozdania i recenzye str. 66
  Sprawy Towarzystwa str. 66
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 67
  Sprostowania i uzupelnienia str. 68
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 68
  W "Dodatku" Ks. Jan Syganski T. J.: Metryki katedry na Wawelu w Krakowie str. 69
  [I. Metryki Chrztu 1598-1699 Matuszowski-Zydowski]
 • Nr 5-6 Dr. Wl. Semkowicz: Uwagi nad pochodzeniem i rozsiedleniem rycerstwa polskiego w. sr. str. 73
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 77
  Dr. Antoni Prochaska: Czy mozliwa jest identycznosc kniaziow Nieswieskich z Korybutowiczami str. 88
  Z. L. Radziminski: Jeszcze w sprawie Fed`ka Nieswizkiego str. 93
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow heraldycznych str. 95
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 98
  Sprawozdania i recenzye str. 99
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 100
  W "Dodatku" Ks. Jan Syganski T. J.: Metryki katedry na Wawelu w Krakowie str. 101
  [I. Metryki Chrztu 1598-1699 Chrzty Neofitow]
  [II. Metryki Slubow 1608-1699 Achinger-Kowalski]
 • Nr 7-8 Dr. Antoni Prochaska: O kniaziowskim pochodzeniu szlachty Glinskich str. 105
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 107
  Oskar Halecki: Opis herbow poslow polskich, wyslanych po Henryka Walezego str. 116
  Stanislaw Mleczko: Mleczko, Raczko, Saczko i Lyczko str. 120
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow heraldycznych str. 128
  Sprawozdania i recenzye str. 130
  Sprostowania i uzupelnienia str. 131
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 132
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 132
  W "Dodatku" Ks. Jan Syganski T. J.: Metryki katedry na Wawelu w Krakowie str. 133
  [II. Metryki Slubow 1608-1699 Krzywicki-Zurowski]
 • Nr 9-10 Fr. Jaworski: Ks. Dr. Zygmunt Kozicki str. 137
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Amadejow w Polsce str. 139
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 144
  Stanislaw Mleczko: Mleczko, Raczko, Saczko i Lyczko str. 156
  Oskar Halecki: Opis herbow poslow polskich, wyslanych po Henryka Walezego str. 166
  Stanislaw Dziadulewicz: Ze studyow heraldycznych str. 169
  Sprawy Towarzystwa str. 172
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 172
 • Nr 11-12 Aleksander Jablonowski: W sprawie nazw herbowych i nazwisk str. 173
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 179
  Stnislaw Mleczko: Mleczko, Raczko, Saczko i Lyczko str. 190
  Sprawozdania i recenzye str. 195
  Sprostowania i uzupelnienia str. 196
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 197
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 199

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.6 1913

 • Nr 1-2 Zygmunt Luba Radziminski: W obronie nazw i przydomkow rodowych str. 1
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 8
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego: I. Rod Bylinow str. 17
  Michal Rawita Witanowski: Rodowod generala Jozefa Bema str. 22
  Sprawozdania i recenzye str. 26
  Sprawy Towarzystwa str. 27
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 30
  Kronika str. 30
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 31
 • Nr 3-4 Jozef Bialynia Cholodecki: Dr. Mieczyslaw Dunin Wasowicz str. 33
  Miroslaw Zbigniew Przegonia Krynski: O uzywaniu nazw herbowych i nazwisk str. 35
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 41
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego: I. Rod Bylinow str. 50
  Ludgard Grocholski: Zagadkowe godla na nagrobku Jana Stanislawa Tarnowskiego w Chrobrzu str. 62
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 64
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 64
 • Nr 5-6 Jozef Bialynia Cholodecki: Wladyslaw Lubicz Lozinski str. 65
  Miroslaw Zbigniew Przegonia Krynski: O uzywaniu nazw herbowych i nazwisk str. 67
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 72
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego: I. Rod Bylinow str. 77
  Dr. Kazimierz Hartleb: Z Ocieszyna Ociescy herbu Jastrzebiec str. 86
  Kronika str. 93
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 94
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 95
 • Nr 7-8 Dr. Antoni Prochaska: Ze zrodel do genealogii szlachty wojewodztwa ruskiego str. 92
  Oskar Halecki: Rod Lodziow w wiekach srednich str. 102
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego: II. Rod Drogoslawiczow str. 106
  Dr. Kazimierz Hartleb: Z Ocieszyna Ociescy herbu Jastrzebiec str. 121
  Sprawozdania i recenzye str. 126
  Sprostowania i uzupelnienia str. 126
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 128
  Kronika str. 128
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 128
 • Nr 9-10 Ludgard Grocholski: Sp. Aleksander Jablonowski jako heraldyk str. 130
  Aleksander Jablonowski: W sprawie nazw herbowych i nazwiska str. 132
  Antoni Prochaska: Ze zrodel do genealogii szlachty wojewodztwa ruskiego str. 137
  Wladyslaw Semkowicz: O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polska w Horodle r. 1413 str. 143
  Jozef ks. Puzyna: Nieco faktow do sprawy Fedka Nieswizkiego str. 145
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego II. Rod Drogoslawiczow str. 151
  Kazimierz Hartleb: Z Ocieszyna Ociescy herbu Jastrzebiec str. 162
  Sprostowania i uzupelnienia str. 169
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 171
  Kronika str. 171
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 171
 • Nr 11-12 Helena Polaczkowna: Sp. Antoni Malecki jako heraldyk str. 173
  Wladyslaw Semkowicz: O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polska w Horodle str. 176
  Spor o Fedka Nieswizkiego: Od redakcyi str. 190
  List wojta z Bratjanu do Wielkiego Mistrza Zakonu z dnia 8 lutego 1432 r. str. 191
  Antoni Prochaska: O identycznosci ks. Fedka Nieswizkiego z Fedorem Korybutowiczem str. 192
  Zygmunt L. Radziminski: Itinerarze kn. Fedora Korybutowicza i kn. Fedka Nieswizkiego str. 194
  Wladyslaw Semkowicz: Korybutowicze i Nieswizcy w swietle sfragistyki str. 200
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (Rod Drogoslawiczow) str. 204
  Tadeusz Krygowski: Zagadkowe tarcze na kobiercu polskim z XVIII w. str. 214
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 215
  Kronika str. 215
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 215

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.7 1914

 • Nr 1-2 Do naszych Czytelnikow str. 1
  Dr. Oskar Halecki: W sprawie pochodzenia Teczynskich str. 3
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polska w Horodle str. 7
  Dr. Ignacy T. Baranowski: Z ksiegi blekitnej patrycyatu Starej Warszawy str. 16
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (Rod Drogoslawiczow) str. 20
  Dr. Stanislaw Karwowski: Leszczynscy herbu Wieniawa str. 27
  St. Dziadulewicz: Jak sie legitymowano ze szlachectwa przed b Heroldya Krolestwa Polskiego str. 31
  Sprawy Towarzystwa str. 33
  Kronika str. 33
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 34
  W "Dodatku": Ks. J.: Metryki kosciola paraf. sw. Jana Chrzciciela w Warszawie str. 35
  [Abasy-Bardet]
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 40
 • Nr 3-4 Dr. Marceli Handelsman: Przywileje rodowe mazowieckie str. 41
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polska w Horodle 1413 r. str. 51
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (Rod Wczeliczow) str. 59
  Dr. Stanislaw Karwowski: Leszczynscy herbu Wieniawa str. 68
  Dr. Antoni Prochaska: Krolewskie poswiadczenie szlachectwa naganionego zagranica r. 1482 str. 76
  Stanislaw Dziadulewicz: Jak sie legitymowano ze szlachectwa przed b. Heroldya Krolestwa Polskiego str. 77
  Sprawy Towarzystwa str. 80
  Jozef Bialynia Cholodecki: † Franciszek Jaworski str. 83
  Z niwy heraldycznej str. 83
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 84
  W "Dodatku": Ks. J.: Metryki kosciola paraf. sw. Jana Chrzciciela w Warszawie str. 85
  [Barss-Bolestyn]
 • Nr 5-6 Dr. Marceli Handelsman: Przywileje rodowe mazowieckie str. 89
  Dr. Wladyslaw Semkowicz: O litewskich rodach bojarskich, zbratanych ze szlachta polska w Horodle 1413 r. str. 96
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (Rod Wczeliczow) str. 103
  Dr. Stanislaw Karwowski: Leszczynscy herbu Wieniawa str. 113
  Kazimierz Sochaniewicz: Przyczynek do rozwoju herbu ksiazat Zbarazkich str. 118
  Wladyslaw K. Lukomski: Dokumenty bylej Heroldyi Krolestwa Polskiego str. 120
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 123
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 124
  W "Dodatku": Ks. J.: Metryki kosciola paraf. sw. Jana Chrzciciela w Warszawie str. 126
  [Bona-Burzynski]
  Do nieniejszego zeszytu dolacza sie mape rozsiedlenia rodu Sunigajly, nalezaca do zeszytu 3/4 [brak!]

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. R.8 1915

 • Nr 1-12 Od Redakcyi str. 129
  Ks. Stanislaw Kozierowski: Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego (Rod Wczeliczow) str. 130
  Dr. Stanislaw Karwowski: Leszczynscy herbu Wieniawa str. 156
  Wladyslaw K. Lukomski: Dokumenty bylej Heroldyi Krolestwa Polskiego str. 188
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 192
  [Mapa rozsiedlenia Wczeliczow w Wielkopolsce - ostatni obraz]

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.9 1930

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1930
  Oskar Halecki: O potrzebie ozywienia badan heraldyczno-genealogicznych w Polsce str. 1
  Jozef ks. Puzyna: Narymunt Gedyminowicz str. 4
  Stanislaw Dziadulewicz: Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563 str. 6
  Sprawozdania i recenzje str. 9
  Zagadnienie No 1 str. 11
  Kronika Oddzialu To. str. 12
  Spis Czlonkow Oddzialu str. 13
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2 Wladyslaw Semkowicz: Stanowisko prawno-spoleczne szlachty polskiej w swietle opinji wlasnej i obcej str. 17
  Jozef ks. Puzyna: Narymunt Gedyminowicz (c. d.) str. 26
  Stanislaw Dziadulewicz: Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563 (c. d.) str. 28
  Z. Wdowiszewski: Najdawniejsza pieczec m. Torunia str. 30
  Recenzje str. 30
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 31
  Kronika Odzialu Tow. str. 31
  Spis Czlonkow Oddzialu str. 32
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 Jozef ks. Puzyna: Narymunt Gedyminowicz (dok.) str. 33
  Stanislaw Dziadulewicz: Rekognicjarz poborowy ziemi warszawskiej z r. 1563 (dok.) str. 38
  Tadeusz Newlin-Wagner: Wagnerowie inflancko-polscy str. 45
  Juljusz Dunikowski: W sprawie nazwy gniazda rodowego rodziny z Urska Dunikowskich str. 50
  Sprawozdania i recenzje str. 52
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 54
  Spis Czlonkow Oddzialu str. 55
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 56
  Resumes str. 56
 • Nr 4 Zygmunt Wdowiszewski: Pieczecie panow litewskich przy drugim akcie Konfederacji Warszawskiej 1573 r. str. 57
  Karol Gorski: O herbarzach polsko-pruskich str. 63
  Wladyslaw Tomkiewicz: Testament Jeremiego Wisniowieckiego str. 67
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 77
  Spis Czlonkow Oddzialu str. 79
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 79
  Komunikat str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 5 Michal R. Witanowski: Rodowod obroncy Olsztyna str. 81
  O. Halecki: Arasy Dymitra Chaleckiego w swietle heraldyki str. 84
  Stanislaw Dziadulewicz: Drobiazgi heraldyczne str. 90
  Miscellanea Z. Wdowiszewski: Herby na zabytkach polskich w Szwecji str. 93
  Leon Bialkowski: Przyczynek do dziejow pospolitego ruszenia an wyprawe 1509 str. 94
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 97
  Sprawozdania i recenzje str. 101
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 103
  Czlonkowie Oddz. Warsz. Polsk. Tow. Heraldyczn. str. 103
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1930 str. 104
  Resumes str. 104
 • Nr 6 J. ks. Puzyna: Korybutowicze Nieswizcy str. 105
  J. Pilnacek: Znaczenie figury heraldycznej w herbie Swierczek str. 120
  S. Dziadulewicz: Drobiazgi heraldyczne str. 122
  Miscellanea. J. Pogonowski: Pamiatka po Fliksie Odrowazu Pieniazku str. 124
  J. Odrowaz Pieniazek: Herby na ornacie polskim w Szwecji str. 126
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 127
  Czlonkowie Oddz. Warsz. P.T.H. str. 128
  Pokwitowanie uiszczonych kwot w r. 1930 str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 7 Od Redakcji str. 129
  J. ks. Puzyna: Kiedy urodzil sie Witold i co wiemy o rodzie jego matki str. 130
  P.: Witoldowe prochy str. 134
  Z. Wdowiszewski: Przodkowie Samuela Proskiego, kawalera maltanskiego i dyplomaty polskiego XVII str. 138
  J. K. Chometowski: O typach orla panstwowego w sfragistyce polskiej str. 143
  M. Piotrowski: W sprawie Bibljoteki i Archiwum Zamku Wisniowieckiego str. 146
  Sprawozdania i recenzje str. 148
  Nadeslano do Redakcji str. 149
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 150
  Kronika Oddz. Warsz. P.T.H. str. 150
  Nekrolog str. 151
  Nowi czlonkowie str. 151
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 151
  Komunikat str. 152
  Errata str. 152
  Resumes str. 152
 • Nr 8 R. Horoszkiewicz: Notatki heraldyczne ze wschodniego Polesia str. 153
  K. Sochaniewicz: O najdawniejszej pieczeci miasta Torunia str. 158
  S. Dziadulewicz: O przeobrazeniach w herbach polskich str. 160
  Miscellanea. J. Pogonowski: Nimonacja Konstantego Jana Szuyskiego na podkomorzego brzeskiego str. 165
  S. Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 167 (c. d.)
  Wspomnienia posmiertne str. 169
  Sprawozdania i recenzje str. 170
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 172
  Spis czlonkow Oddzialu str. 175
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1930 str. 175
  Komunikat str. 176
  Errata str. 176
  Resumes str. 176
 • Nr 9 Zygmunt Lasocki: O falsyfikatach w Archiwum Skarbca Koronnego str. 177
  Z. W.: Szlachta ziemi wielunskiej, bioraca udzial w pospolitem ruszeniu pod Lwowem 1621 roku str. 192
  Sprawozdania i recenzje str. 197
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 199
  Spis czlonkow Oddzialu str. 200
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 200
  Komunikat str. 200
  Resumes str. 200

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.10 1931

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1931
  Wladyslaw Tomkiewicz: Z dziejow walk o tytuly ksiazece str. 1
  Zygmunt Wdowiszewski: Z zagadnien prawa szlachectwa w dawnej Polsce str. 6
  Kazimierz Sochaniewicz i Adam Wolff: Urzednicy wojewodztwa belskiego do polowy XVI w. str. 8
  Sprawozdania i recenzje str. 24
  Sprawy Towarzystwa str. 25
  Wspomnienie posmiertne str. 26
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 26
  Czlonkowie Oddz. Warsz. P.T.H. str. 28
  Powkitowania uiszczonyh kwot w r. 1930 str. 28
  Komunikat str. 28
  Resumes str. 28
 • Nr 2 Mieczyslaw Niwinski: Rod panow na Wierzbicy str. 29
  Jozef ks. Puzyna: Potomstwo Narymunta Gedyminowicza I. Hleb Narymuntowicz str. 35
  Miscellanea. Juljusz Dunikowski: Notatki genealogiczne z akt parafji w Lososinie Gornej str. 39
  T. I. Wykar rekopismiennych materjalow herald.-geneal. znajdujacych sie w Bibl. Ossolineum we Lwowie str. 41
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa (c. d.) str. 43
  Sprawozdania i recenzje str. 46
  Nekrolog str. 47
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 47
  Komunikat str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 3 Helena Polaczkowna: Ksiega bracka sw. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu (z 7 tablicami) str. 49
  Sprawozdania i recenzje str. 65
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 65
  Sprawy Towarzystwa str. 67
  Wykaz czlonkow P.T.H. str. 68
  Errata str. 72
  Resumes str. 72
 • Nr 4 Helena Polaczkowna: Ksiega bracka sw. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu str. 73
  Emil Bielecki: Karol Rogawski, sekretarz dyktatury w 1846 r. i jego przodkowie str. 87
  Wspomnienia posmiertne str. 91
  Sprawy Towarzystwa str. 93
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 93
  Czlonkowie P.T.H. str. 95
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1931 str. 95
  Errata str. 96
  Komunikat str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 5 Helena Polaczkowna: Ksiega bracka sw. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu str. 97
  Jozef ks. Puzyna: Potomstwo Narymunta Gedyminowicza str. 105
  Miscellanea. Jozef Sleszynski: Album pamiatek Wolynia str. 111
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw Stanislawa str. 114
  Sprawozdania i recenzje str. 117
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 118
  Czlonkowie P.T.H. str. 119
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1931 str. 119
  Errata str. 120
  Resumes str. 120
 • Nr 6 Helena Polaczkowna: Ksiega bracka sw. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu str. 121
  Stanislaw Dziadulewicz: Pierwiastek turanski u szlachty ukrainskiej str. 133
  Sprawozdania i recenzje str. 140
  Sprawy Towarzystwa str. 141
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 141
  Czlonkowie P.T.H. str. 143
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1931 str. 143
  Resumes str. 144
 • Nr 7-8 Helena Polaczkowna: Ksiega bracka sw. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu str. 145
  Ks. Jozef Nowacki: Gniazdo "Paniaczat"-Doliwow str. 168
  Zygmunt Wdowiszewski: Epitaphium torunskie z h. Doliwa z XV w. str. 181
  Materjaly genealogiczne. Wilhelm Pohrille: Rodzina filozofa Henryka Bergsona str. 183
  Witold Wehr: Pruscy h. Leliwa str. 185
  Wspomnienia posmiertne str. 189
  Sprawozdania i recenzje str. 189
  Kronika str. 189
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 190
  Czlonkowie P.T.H. str. 191
  Pokwitowania str. 191
  Resumes str. 192
 • Nr 9 Jozef ks. Puzyna: Potomstwo Narumnta Gedyminowicza str. 193
  Ks. Jozef Nowacki: Do artykulu o "Ksiedze brackiej sw. Krzysztofa na Arlbergu" str. 199
  Juljusz Dunikowski: O rodzie Swierczkow na Rusi w wieku XV i poczatkach rodziny Dunikowskich str. 202
  Sprawozdania i recenzje str. 210
  Kronika str. 212
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 213
  Czlonkowie P.T.H. str. 215
  Pokwitowania str. 216
  Errata str. 216
  Resumes str. 216
 • Nr 10 Juljusz Dunikowski: O rodzie Swierczkow na Rusi w wieku XV i poczatkach rodziny Dunikowskich (dokonczenie) str. 217
  L. Pierzchala: Pochodzenie Juljana Lubienieckiego str. 227
  Jerzy Pogonowski: Puhacze Horodyscy str. 228
  Karol Gorski: Drzewo genealogiczne Lach-Szyrmow str. 229
  Miscellanea. Emil Bielecki: W sprawie polskiego dzialu w wiedenskiej Gratialregistratur str. 231
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa (c.d.) str. 231
  Sprawozdania i recenzje str. 236
  Wspomnienie posmiertne str. 236
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 237
  Sprawy Towarzystwa str. 239
  Czlonkowie P.T.H. str. 239
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1931 str. 240
  Errata str. 240
  Resumes str. 240
 • Nr 11 Zygmunt Lasocki: Szkice z zycia szlachty zawkrzanskiej w XV i XVI wieku str. 241
  Jozef ks. Puzyna: Danilo ks. Turowski, Ostrogski i Chelmski, i jego potomstwo str. 251
  Miscellanea. Zbigniew Belina Prazmowski: Herb Dessau str. 259
  Sprawozdania i recenzje str. 259
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 262
  Czlonkowie P.T.H. str. 264
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1931 str. 264
  Resumes str. 264
 • Nr 12 Zygmunt Lasocki: Szkice z zycia szlachty zawkrzanskiej w XV i XVI wieku (dok.) str. 265
  Jozef ks. Puzyna: Danilo ks. Turowski, Ostrogski i Chelmski, i jego potomstwo (dok.) str. 269
  Sprawozdania i recenzje str. 275
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 280
  Wspomnienia posmiertne str. 286
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 286
  Czlonkowie P.T.H. str. 288
  Pokwitowania uiszczonych kwot w r. 1931 str. 288
  Errata str. 288
  Resumes str. 288

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.11 1932

 • Nr 1 Zygmunt Wdowiszewski: Inscriptiones clenodiales. Zapiski liwskie z XV w. str. 1
  Zygmunt Lasocki: Szkice z zycia szlachty zawkrzenskiej w XV i XVI w. str. 5
  Miscellanea. - Ludwik Pierzchala: Zagadkowa pieczec str. 12
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 14
  Sprawozdania i recenzje str. 16
  Sprawy Tow. str. 17
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 17
  Czlonkowie P.T.H. str. 19
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 19
  Komunikat, Errata str. 20
  Resumes str. 20
 • Nr 2 Stanislaw Ketrzynski: O dwu pieczeciach Przemysla II z r. 1290 str. 21
  Helena Polaczkowna: Do artykulu o "Ksiedze brackiej sw. Krzysztofa na Arlbergu" str. 31
  B. Namyslowski: Wplywy astrologji w heraldyce polskiej str. 34
  Szymon Konarski: O polskich herbach zlozonych str. 35
  Z. Wdowiszewski: W sprawie pochodzenia Iwana z Radomina str. 37
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 38
  Sprawozdania i Recenzje str. 40
  Sprawy Towarzystwa str. 41
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 41
  Czlonkowie P.T.H. str. 43
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 43
  Komunikat, Errata str. 44
  Resumes str. 44
 • Nr 3 Tresc Miesziecznika Heraldycznego za rok 1932
  Rajnold Przezdziecki: Roch czyli wieza szachowa w herbach polskich i obcych str. 45
  Zygmunt Lasocki: Szkice z zycia szlachty zawkrzenskiej w XV i XVI w. str. 50
  Jozef ks. Puzyna: Nieznane Chodkiewiczowne z XV w. str. 57
  Stanislaw Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 59
  Sprawozdania i Recenzje str. 62
  Sprawy Towarzystwa str. 63
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 64
  Czlonkowie P.T.H. str. 66
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 67
  Komunikat, Errata str. 67
  Resumes str. 68
 • Nr 4 Rajnold Przezdziecki: Roch czyli wieza szachowa w herbach polskich i obcych (dokonczenie) str. 69
  Zygmunt Lasocki: Szkice z zycia szlachty zawkrzenskiej w XV i XVI w. (dokonczenie) str. 79
  Nekrolog str. 89
  Sprawy Towarzystwa str. 89
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 90
  Czlonkowie P.T.H. str. 91
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 92
  Komunikat, Errata str. 92
  Resumes str. 92
 • Nr 5 Helena Polaczkowna: Przyczynek do "Genealogii Piastow" str. 93
  Tadeusz Newlin-Wagner: Wagnerowie inflancko-polscy str. 102
  J. Podczaski: Kilka slow o pochodzeniu Wladyslawa Podczaskiego h. Rola str. 105
  Z. W.: Na marginesie genealogji Ciolkow Poniatowskich str. 107
  St. Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa str. 109
  Sprawozdania i Recenzje str. 112
  Sprawy Towarzystwa str. 113
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 114
  Czlonkowie P.T.H. str. 115
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 116
  Komunikat, Resumes str. 116
 • Nr 6 Helena Polaczkowna: Przyczynek do "Genealogji Piastow" (dokonczenie) str. 117
  Emil Bielecki: Gozdawici-Bireccy w XV stuleciu str. 123
  Jozef ks. Puzyna: Herb zlozony Pawla Holszanskiego, biskupa wilenskiego str. 126
  T. J.: Herb Prymasa Polski str. 128
  Sprawozdania i Recenzje str. 129
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 130
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 131
  Komunikat, Resumes str. 132
 • Nr 7-8 UWAGA!!! Niedostepny na WBC!!!
  Spis trescu ze zbiorow AAP
  J. ks. Puzyna: Potomstwo Narymunta Giedyminowicza. V Michal ks. Pinski, s.133
  H. Polaczkowna: Uwagi o dekoracji heraldycznej kaplicy na Kahlenbergu, s.137
  Z.W.: Szlachta przyjeta do prawa miejskiego Starej Warszawy w latach 1506-1718, s.140
  Sz. Konarski: Bledne zrodla do genealogii rodzin na nagrobkach katedry lomzynskiej, s.146
  J. Sleszynski: Jeszcze o portretach wolynskich, s.150
  Sprawozdania i recenzje, s.155
  Kronika, s.156
  Zagadnienia i odpowiedzi, s.158
  X. Pralat F. Czyzewski: Metryki chrztu z Ostroga 1650-1697 i Miedzyrzeca Ost. 1685-1725, s.160
  Czlonkowie PTH, s.163
  Pokwitowanie uiszczonych kwot, s.163
  Komunikat, Resumes, s.164.

 • Nr 9 †Jerzy Zwierkowski str. 165
  Stanislaw Dziadulewicz: Rekognicjarz poborowy z ksiegi No 46 str. 166
  Fr. Kamocki: O niektorych przekreconych w "Pamietnikach Paska" nazwiskach szlacheckich str. 171
  Wspomnienia posmiertne str. 175
  Sprawozdania i Recenzje str. 175
  Kronika str. 178
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 179
  Czlonkowie P.T.H. str. 180
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 180
  Resumes str. 180
 • Nr 10 O. Halecki: S. p. Jerzy Zwierkowski str. 181
  J. ks. Puzyna: Potomstwo Narymunta Gedyminowicza str. 183
  Stanislaw Dziadulewicz: Rekognicjarz poborowy z ksiegi No 46 (dok.) str. 188
  Sprawozdania i Recenzje str. 191
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 194
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 196
  Sprostowanie str. 196
  Komunikat str. 196
  Resumes str. 196
 • Nr 11 J. ks. Puzyna: Potomstwo Narymunta Gedyminowicza (dok.) str. 197
  E. M. i Z. Wdowiszewski: Krotka wiadomosc o Zakonie Rycerskim "Opatrznosci Bozej" (z tablica) str. 200
  S. Loza: Kawalerowie orderu sw. Stanislawa (dok.) str. 203
  Sprawozdania i Recenzje str. 205
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 210
  Czlonkowie P.T.H. str. 211
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 211
  Sprostowanie str. 212
  Komunikat str. 212
  Resumes str. 212
 • Nr 12 Adam Kaminski: Inscriptiones clenodiales. Zapiski heraldyczne krakowskie z XIV i XV w. str. 213
  Dr. Jerzy Pogonowski: Legitymacja szlachecka po rozbiorach str. 215
  Ludwik Pierzchala: Jeszcze herb Roch str. 217
  Sprawozdania i Recenzje str. 220
  Dodatek. X. Pralat F. Czyzewski: Metryki chrztu z Otroga 1650-1697 i Miedzyrzeca Ostr. 1685-1725 (dok.) str. 223
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 227
  Czlonkowie P.T.H. str. 228
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 228
  Errata str. 228
  Resumes str. 228

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.12 1933

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1933
  Zygmunt Lasocki: Szlachta plonska w walce z czartem str. 1
  Materjaly genealogiczne. Stanislaw Loza: Bielinscy h. Szeliga str. 8
  Sprawozdania i Recenzje str. 10
  Sprawy Towarzystwa str. 12
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 13
  Dodatek. Zbigniew Belina-Prazmowski: Metryki slubne parafji Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763 do 1807 str. 14
  [Albani-Bystrzycki]
  Czlonkowie P.T.H. str. 16
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 16
  Errata str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2 S. p. Oswald Balzer str. 17
  Zygmunt Lasocki: Szlachta plonska w walce z czartem (c.d.) str. 18
  Fr. Kamocki: Wymiary prawidlowe tarcz herbowych str. 22
  Sprawozdania i Recenzje str. 25
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 29
  Dodatek. Zbigniew Belina-Prazmowski: Metryki slubne parafji Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763 do 1807 (c.d.) str. 30
  [Bzowski-Dzierzek]
  Pokwitowania uiszczonych kwot str. 31
  Komunikat str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 Wladyslaw Semkowicz: S. p. Prof. Oswald Balzer str. 33
  Zygmunt Lasocki: Szlachta plonska w walce z czartem (dok.) str. 37
  Sprawozdania i Recenzje str. 42
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 47
  Czlonkowie P.T.H. str. 48
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Stanislaw Brzezinski: Panowie z Tomic str. 49
  Jozef ks. Puzyna: Niektore pieczecie litewskie z XVI i XVII w. str. 55
  Sprawozdania i Recenzje str. 58
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 60
  Dodatek. Zbigniew Belina-Prazmowski: Metryki slubne parafji Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763 do 1807 (c.d.) str. 61
  [Engel-Kluczewski]
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5 Stanislaw Brzezinski: Panowie z Tomic (c.d.) str. 65
  Jozef ks. Puzyna: Niektore pieczecie litewskie z XVI i XVII w. (d.) str. 73
  Wspomnienie posmiertne str. 77
  Do publikacji S. Lozy str. 78
  Wykaz czasopism zagranicznych otrzymywanych przez P.T.H. str. 78
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 79
  Czlonkowie P.T.H. str. 80
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 80
  Komunikat str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 6 Stanislaw Brzezinski: Panowie z Tomic (c.d.) str. 81
  Otto Forst de Battaglia: Ze studjow genealogicznych nad eopka Jana Sobieskiego. I. Wywod przodkow Marji Ludwiki str. 89
  B. P.: Pohoreccy w herbarzu "Rodzina" str. 92
  Sprawozdania i Recenzje str. 95
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 95
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 Z. Wojciechowski: Powstanie szlachectwa w Polsce str. 97
  St. Brzezinski: Panowie z Tomic (dokonczenie) str. 110
  Z. Lasocki: O udostojnieniu herbu w Polsce w r. 1455 str. 113
  B. Bouffall: O pochodzeniu u herbie rodu Bouffallow-Doroszkiewiczow str. 119
  Miscellanea. W. Egiersdorff: Ex-libris Mierow str. 121
  Sprawozdania i Recenzje str. 122
  Dodatek. Zbigniew Belina-Prazmowski: Metryki slubne parafji Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763-1807 (c.d.) str. 125
  [Klopotowski-Lukaszewicz]
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 127
  Czlonkowie P.T.H. str. 128
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 128
  Komunikat Redakcji str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 O. Halecki: W rocznice odsieczy Wiednia str. 130
  Dr. Otto Forst de Battaglia: Ze studjow genealogicznych nad eopka Jana III Sobieskiego str. 132
  Bronislaw Bouffall: O pochodzeniu u herbie rodu Bouffallow-Doroszkiewiczow str. 141
  Sprawy Towarzystwa str. 143
  Czlonkowie P.T.H. str. 144
  Komunikat str. 144
  Resumes str. 144
 • Nr 10 Helena Polaczkowna: Nobilitacja Bartlomieja i Walentego Powsinskich z r. 1592 str. 145
  Bronislaw Bouffall: O pochodzeniu i herbie rodu Bouffallow-Doroszkiewiczow (c.d.) str. 149
  Sprawozdania i Recenzje str. 154
  Kronika str. 155
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 156
  Dodatek do No 10 Miesiecznika Heraldycznego. Zbigniew Belina-Prazmowski: Metryki slubne par. Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763-1807 (c.d.) str. 157
  [Luszczewski-Pajewski]
  Czlonkowie P.T.H. str. 160
  Pokwitowanie uiszczonych kwot str. 160
  Komunikaty str. 160
  Resumes str. 160
 • Nr 11 Helena Polaczkowna: Nobilitacja Bartlomieja i Walentego Powsinskich z r. 1592 (dokonczenie) str. 161
  Bronislaw Bouffall: O pochodzeniu i herbie rodu Bouffallow-Doroszkiewiczow (dokonczenie) str. 168
  Zygmunt Wdowiszewski: Pieczec opactwa Benedyktynow na zamku Plockim str. 171
  Sprawozdania i Recenzje str. 174
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 175
  Czlonkowie P.T.H. str. 176
  Komunikat str. 176
  Resumes str. 176
 • Nr 12 Wl. Semkowicz: Cwiercwiecze badan monograficznych nad rodami rycerstwa polskiego str. 177
  Z. Lasocki: Zaklad w Polsce sredniowiecznej str. 183
  O. Halecki: Zawisza Czarny a lowy ksiazece na Litwie i w Tyrolu str. 186
  Sz. Konarski: Rodzina Henryka Milberga, generala W.P. (1785-1863) str. 189
  L. Pierzchala: Kronika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego str. 193
  I. Mickiewiczowa: Bibljografia prac drukowanych w wydawnictwach Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908-1933) str. 203
  Sprawozdania i Recenzje str. 215
  Czlonkowie P.T.H. str. 216
  Komunikat str. 216
  Resumes str. 216

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.13 1934

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1934
  Wykaz czlonkow Polsk. Tow. Heraldycznego z dnia 1 Stycznia 1934 r.
  Wl. Semkowicz: Bilans prac Pol Tow. Heraldycznego w ciagu ubieglych lat 25-ciu i program tychze na przyszlosc str. 1
  S. M. Kuczynski: Rodowod Michala Chaleckiego str. 6
  J. Pogonowski: "Buddenbrookowie" a "Saga Forsyte`ow" str. 11
  S. p. Stanislaw Ptaszycki str. 13
  Sprawozdania i Recenzje str. 13
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 15
  Czlonkowie P.T.H. str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2 S. M. Kuczynski: Rodowod Michala Chaleckiego (dok.) str. 17
  I. R. Sobieszczanski: Nieznane kresowe herbarze powiatowe z r. 1795 str. 23
  L. Bialkowski i Z. Wdowiszewski: Wspomnienia posmiertne str. 28
  Sprawozdania i Recenzje str. 30
  Sprawy Towarzystwa str. 31
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 31
  Czlonkowie P.T.H. str. 32
  Sprostowanie str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 S. M. Kuczynski: Jaholdaj i Jaholdajewicze siewierscy str. 33
  Z. Lasocki: Dostojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej w XIV i XV wieku str. 36
  Sprawozdania i Recenzje str. 43
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 47
  Czlonkowie P.T.H. str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Stanislaw Ketrzynski: Ze studjow genealogicznych str. 49
  [I. Nieznany dokument Kazimierza Wielkiego z r. 1344]
  Zygmunt Lasocki: Dostojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej w XIV i XV wieku c.d. str. 52
  Miscellanea: str. 57
  [Przemowienie Doc. Dr. H. Polaczkowny na Akademji ku czci O. Balzera.]
  [W sprawie zakladu z r. 1463]
  [Wystawa herbarzy rekopismiennych w Szwajcarii]
  Dodatek. Zbigniew Belina-Prazmowski: Metryki slubne parafji Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763-1807 c.d. str. 59
  [Paprocki-Tworowski]
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 63
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5 Stanislaw Ketrzynski: Ze strudjow genealogicznych str. 65
  [II. Smierc Wladyslawa Lokietka]
  Kazimierz Tymieniecki: W sprawie powstania szlachectwa w Polsce str. 69
  Marjan Friedberg: Adam Chmiel jako sfragistyk i heraldyk str. 73
  Wspomnienie posmiertne str. 77
  Sprawozdania i recenzje str. 78
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 79
  Nadeslano do redakcji str. 80
  Czlonkowie P.T.H. str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 6 Stanislaw Ketrzynski: Ze studjow genealogicznych str. 81
  [II. Smierc Wladyslawa Lokietka c.d.]
  Kazimierz Tymieniecki: W sprawie powstania szlachectwa w Polsce str. 86
  Z. Wdowiszewski: Pieczec Jana Sobieskiego jako marszalka i hetmana w. kor. str. 91
  Sprawozdania i recenzje str. 93
  Dodatek. Zbigniew Belina Prazmowski: Metryki slubu parafji Sw. Krzyza w Warszawie z lat 1763 do 1807 str. 94
  [Tychell-Zylinski]
  Czlonkowie P.T.H. str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 St. Ketrzynski: Ze studjow genealogicznych (c.d.) str. 97
  [III. Genealogja Szyrzykow z Brzezia, w pierwszej polowie XIV w.]
  E. Taylor: Szlachcic burmistrzem Leczycy w koncu XV w. str. 105
  Z. Lasocki: Rodzina generala Bema str. 108
  St. Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich str. 118
  Miscellanea. W. Budka: Najstarsze metryki kosciola parafj. w Szreniawie str. 123
  X. J. Nowacki: Dokument fundacyjny kosciola parafj w Tomicach str. 124
  Wspomnienia posmiertne str. 125
  Sprawy Towarzystwa str. 125
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 127
  Czlonkowie P.T.H. str. 128
  Komunikat str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 Stanislaw Ketrzynski: Ze studjow genealogicznych (c.d.) str. 129
  [III. Genealogja Szyrzykow z Brzezia, w pierwszej polowie XIV w. c.d.]
  [IV. Rola Szyrzykow w pierwszej polowie XIV w.]
  Zygmunt Lasocki: DOstojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej w XIV i XV wieku (c.d.) str. 133
  Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich (c.d.) str. 138
  Sprawozdania i recenzje str. 142
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 143
  Czlonkowie P.T.H. str. 144
  Komunikat str. 144
  Resumes str. 144
 • Nr 10 Stanislaw Ketrzynski: Ze studjow genealogicznych (c.d.) str. 145
  [IV. Rola Szyrzykow w pierwszej polowie XIV w. c.d.]
  Zygmunt Lasocki: Dostojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej w XIV i XV wieku (dok.) str. 149
  Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich (c.d.) str. 153
  Sprawozdania i recenzje str. 157
  Dodatek. Kazimierz Reychman: Nagrobki polskie na cmentarzach moskiewskich str. 158
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 159
  Czlonkowie P.T.H. str. 160
  Resumes str. 160
 • Nr 11 Stanislaw Ketrzynski: Ze studjow genealogicznych (dok.) str. 161
  [IV. Rola Szyrzykow w pierwszej polowie XIV dok.]
  Zygmunt Wdowiszewski: Marek Ambrozy z Nissy i jego "Arma regni Poloniae" z 1562 r. str. 166
  Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich (c.d.) str. 170
  Przeglad czasopism str. 172
  Dodatek. K. Reychman: Nagrobki polskie na cmentarzach moskiewskich str. 173
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 174
  Czlonkowie P.T.H. str. 176
  Resumes str. 176
 • Nr 12 Zygmunt Wdowiszewski: Marek Ambrozy z Nissy i jego "Arma regni Poloniae" z 1562 r. (dok.) str. 177
  Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich str. 186
  Sprawozdania i recenzje str. 188
  Dodatek. K. Reychman: Nagrobki polskie na cmentarzach moskiewskich (dok.) str. 190
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 191
  Czlonkowie P.T.H. str. 192
  Resumes str. 192

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.14 1935

 • Nr 1 Oskar Halecki: O dalszy ciag Herbarza Bonieckiego str. 1
  Adam Kaminski: Suscy h. Saszor (Orla) w XVI i XVII wieku str. 4
  Wlodzimierz Budka: Barwy herbu miasta Krakowa str. 8
  Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich (c.d.) str. 12
  Sprawozdania i Recenzje str. 14
  Resumes str. 16
 • Nr 2 Adam Kaminski: Suscy h. Saszor (Orla) w XVI i XVII wieku (dok.) str. 17
  Wlodzimierz Budka: Barwy herbu miasta Krakowa (dok.) str. 21
  Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich (c.d.) str. 24
  Wspomnienia posmiertne str. 29
  Sprawozdania i Recenzje str. 29
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 31
  Czlonkowie P.T.H. str. 31
  Do Czlonkow P.T.H. str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 Stanislaw Brzezinski: Karta z dziejow parafij mazowieckich (dok.) str. 33
  Konstanty Czetwertynski: Olena Fedkowna ks. Zaslawska i jej rodzina str. 38
  W sprawie pochodzenia gen. Bema str. 40
  Zygmunt Lasocki: O rodzinie Alantsee i jeszcze nie o "Polskim Slowniku Biograficznym" str. 45
  Sprawozdania i Recenzje str. 47
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 47
  Czlonkowie P.T.H. str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Marjan Gumowski: Herby i pieczecie warszawskie str. 49
  Janusz Pajewski: Szlachcic polski dyplomata tureckim str. 53
  Tadeusz Piotrowski: Uwagi do pracy Z. Lasockiego "Dostojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej w XIV i XV wieku" str. 57
  Wspomnienia posmiertne str. 59
  Sprawozdania i Recenzje str. 60
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 63
  Errata str. 63
  Komunikat str. 63
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5 Marjan Gumowski: Herby i pieczecie warszawskie (dok.) str. 66
  Zygmunt Lasocki: Z pacholka personat str. 71
  Helena Polaczkowna: Fundacje dla potomkow szlachty galicyjskiej str. 74
  Zygmunt Lasocki: O "Uwagach do pracy p.t. "Dostojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej" str. 77
  Sprawozdania i Recenzje str. 79
  Czlonkowie P.T.H. str. 80
  Errata str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 6 Zygmunt Lasocki: Z pacholka personat (dok.) str. 81
  Czeslaw Pruszynski: O znaku Awdanca str. 86
  Dr. Jozef ks. Puzyna: W sprawie pochodzenia ks. Oleny Fedkowny Iwanowej Zaslawskiej str. 88
  Stanislaw Al. Kozlowski: W sprawie pochodzenia rodziny Kozlowskich str. 92
  Tadeusz Piotrowski: Wyjasnienia w sprawie "Uwag" do pracy p.t. "Dostojnicy i urzednicy ziemi dobrzynskiej" str. 93
  Sprawozdania i Recenzje str. 94
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 94
  Czlonkowie P.T.H. str. 96
  Do czlonkow P.T.H. str. 96
  Sprostowanie str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 Oskar Halecki: Przyczynki genealogiczne do dziejow ukladu krewskiego str. 97
  Tadeusz Piotrowski i Zygmunt Wdowiszewski: Sredniowieczne zapiski heraldyczne leczyckie str. 111
  Marjan Halsig: Nieznana, najdawniejsza pieczec lawnicza m. Lwowa str. 119
  Sprawozdania i recenzje str. 122
  Kronika str. 123
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 126
  Komunikat str. 127
  Czlonkowie P.T.H. str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 Tadeusz Piotrowski i Zygmunt Wdowiszewski: Sredniowieczne zapiski heraldyczne leczyckie str. 129
  Edward Taylor: Poczatki Rozyckich str. 134
  Miscellanea. Wlodzimierz Dworzaczek: Powojenne Almanachy Gotajskie str. 137
  Wspomnienie posmiertne str. 141
  Kronika str. 141
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 143
  Czlonkowie P.T.H. str. 144
  Sprostowania str. 144
  Resumes str. 144
 • Nr 10 Tadeusz Piotrowski i Zygmunt Wdowiszewski: Sredniowieczne zapiski heraldyczne leczyckie str. 145
  Edward Taylor: Poczatki Rozyckich str. 148
  Eugenia Trillerowna: Mieszkancy Wschodu we Lwowie str. 154
  Sprawozdania i recenzje str. 158
  Emil Bielecki: W sprawie wywodow genealogicznych czlonkow P.T.H. str. 158
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 159
  Czlonkowie P.T.H. str. 160
  Resumes str. 160
 • Nr 11 Tadeusz Piotrowski i Zygmunt Wdowiszewski: Sredniowieczne zapiski heraldyczne leczyckie str. 161

  Edward Taylor: Poczatki Rozyckich str. 169
  Sprawozdania i recenzje str. 171
  Czlonkowie P.T.H. str. 176
  Komunikat str. 176
  Resumes str. 176
 • Nr 12 Helena Polaczkowna: Orzechowscy z Orzechowa h. Rogala str. 177
  Edward Taylor: Poczatki Rozyckich (c.d.) str. 184
  Sprawozdanie i Recenzje str. 188
  Wspomnienie posmiertne str. 190
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 191
  Errata str. 191
  Czlonkowie P.T.H. str. 192
  Do rozprawy Prof. Dra E. Taylora str. 192
  Resumes str. 192

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.15 1936

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1936
  Zygmunt Lasocki: Sienkiewiczowskie "lwie pachole" Aksak i rod jego str. 1
  Edward Taylor: Poczatki Rozyckich (c.d.) str. 6
  Zygmunt Wdowiszewski: Wiadmosc o gdanskim kopjarjuszu urzedowym z XVII w. i o zawartych w nim nobilitacjach i indygenatach str. 12
  Sprawozdania i Recenzje str. 14
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 15
  Czlonkowie P.T.H. str. 16
  Komunikat str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2-3 Zygmunt Lasocki: Sienkiewiczowskie "lwie pachole" Aksak i rod jego (dok.) str. 17
  Edward Taylor: Poczatki Rozyckich (dok.) str. 24
  Zygmunt Wdowiszewski: Wiadomosc o gdanskim kopjarjuszu urzedowym z XVII w. i o zawartych w nim nobilitacjach i indygenatach (dok.) str. 29
  Mieczyslaw Niwinski: Stosunki rodzinne Bodzanty biskupa krakowskiego str. 37
  Aleksander Kossowski: Przyczynek do dziejow rodziny Orzechowskich h. Rogala str. 41
  Sprawozdania i Recenzje str. 42
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 47
  Komunikat str. 47
  Czlonkowie P.T.H. str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Zygmunt Lasocki: Pochodzenie Marji Sklodowskiej-Curie str. 49
  Mieczyslaw Niwinski: Stosunki rodzinne Bodzanty biskupa krakowskiego (dok.) str. 53
  I. Rogala-Sobieszczanski: Zagadnienie zawolan rycerskich w swietle danych indologji str. 59
  Sprawozdania i recenzje str. 62
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 63
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5-6 Zygmunt Lasocki: Pochodzenie Marji Sklodowskiej-Curie (dok.) str. 65
  Stanislaw Dziadulewicz: List szlachty wojewodztwa braclawskiego do krola Stefana Batorego str. 69
  Ignacy Rogala-Sobieszczanski: Zagadnienie zawolan rycerskich w swietle danych indologji (dok.) str. 72
  Joze Jasnowski: Korespondencja ks. Albrechta i ALbrechta Fryderyka z Polakami w latach 1548-1572 przechowana w Krolewcu str. 80
  Miscellanea: W. Budka: Czy Trzyleski herbu Bawola Glowa? str. 92
  Z. Wdowiszewski: Szlachectwo i herb rodziny Belzow str. 92
  Sprawozdania i recenzje str. 92
  Przeglad czasopism zagranicznych str. 93
  Kronika str. 94
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 94
  Wydawnictwa P.T.H. str. 95
  Czlonkowie P.T.H. str. 96
  Komunikat str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 Zygmunt Lasocki: Nobilitacja Aswerusa str. 97
  Aleksander Gieysztor: Dwa dokumenty Kazimierza Wielkiego z lat 1336 i 1342 str. 102
  Jozef Jasnowski: Korespondencja ks. Albrechta i Albrechta Fryderyka z Polakami w latach 1548-1572, przechowana w Krolewcu dok. str. 118
  Marjan Haisig: Herb Kierdeja w swietle zabytkow sfragistyki sredniowiecznej str. 121
  Miscellanea. Wlodzimierz Budka: Choragiew nadgrobna zamiast metryki str. 123
  Sprawozdania i recenzje str. 124
  Sprawy Towarzystwa str. 127
  Czlonkowie P.T.H. str. 128
  Komunikat str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 Zygmunt Wdowiszewski: Wywod przodkow Kazimierza Wielkiego str. 129
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego str. 133
  Miscellanea. Zygmunt Lasocki: Odpowiedz Heroldowie str. 137
  Wlodzimierz Budka: Konkurs na herb miasta Gdyni str. 140
  Sprawozdania i Recenzje str. 141
  Wspomnienie posmiertne str. 142
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 143
  Czlonkowie P.T.H. str. 144
  Resumes str. 144
 • Nr 10 Kazimierz Tymieniecki: Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475) str. 145
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego str. 153
  Sprawozdania i Recenzje str. 155
  Iza Mickiewiczowa: Genealogia i heraldyka w archiwum leningradzkim str. 157
  Wspomnienie posmiertne: Stanislaw Loza: sp. Kazimierz Reychman str. 158
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 159
  Czlonkowie P.T.H. str. 160
  Resumes str. 160
 • Nr 11 Kazimierz Tymieniecki: Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475) (c.d.) str. 161
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 165
  Ludwik Pierzchala: Pierzchalowie - Gieraltowie (Sprostowanie bledow Dlugosza) str. 170
  Sprawozdania i Recenzje str. 172
  S. p. Ks. Jan Fijalek str. 175
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 175
  Czlonkowie P.T.H. str. 176
  Resumes str. 176
 • Nr 12 Marjan Friedberg: S. p. Ks. Jan Fijalek str. 177
  Kazimierz Tymieniecki: Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475) (c.d.) str. 180
  Ludwik Pierzchala: Pierzchalowie - Gieraltowie (Sprostowanie bledow Dlugosza) (dok.) str. 184
  Sprawozdania i Recenzje str. 187
  Ze Zwiazku Polskich Kawalerow Maltanskich str. 190
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 191
  Dary dla Bibljoteki P.T.H. str. 191
  Czlonkowie P.T.H. str. 192
  Komunikat str. 192
  Resumes str. 192

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.16 1937

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za rok 1937
  Spis czlonkow Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w dniu 1 stycznia 1937
  Kazimierz Tymieniecki: Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475) (c.d.) str. 1
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 6
  Eugenja Trillerowna: Interesa Lwowian z Moldawja w drugiej polowie XVI wieku str. 8
  Sprawozdania i Recenzje str. 11
  Kronika str. 14
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 15
  Czlonkowie P.T.H. str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2 Jan K. Kochanowski: U kolebki polskich "Korwinow" str. 17
  Kazimierz Tymieniecki: Szlachta-mieszczanie w Wielkopolsce XV w. (1400-1475) (dok.) str. 19
  Zygmunt Lasocki: Prof. A. Bruckner o uwzglednienie heraldyki w Polskim Slowniku Biograficznym str. 27
  Sprawozdania i Recenzjle str. 29
  Kronika str. 30
  Komunikat str. 31
  Czlonkowie P.T.H. str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 Zygmunt Lasocki: Erazm Gliczner "Skrzetuski" str. 33
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 37
  Sprawozdania i Recenzje str. 43
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 46
  Czlonkowie P.T.H. str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Zygmunt Lasocki: Skrzetuscy str. 49
  Marjan GUmowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 53
  Leon Bialkowski: Drobiazgi genealogiczne I str. 59
  [potomkowie Piotra Chrzaszcza - Dzierazynski, siostry Potockie]
  Sprawozdania i Recenzje str. 61
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 63
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5 Helena Polaczkowna: O podroznikach sredniowiecznych z Polski i do Polski str. 65
  Zygmunt Lasocki: Skrzetuscy (c.d.) str. 72
  Sprawozdania i Recenzje str. 76
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 79
  Czlonkowie P.T.H. str. 80
  Komunikat str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 6 Zygmunt Lasocki: Skrzetuscy (c.d.) str. 81
  Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 88
  Miscellanea. str. 93
  [Jeszcze o Korwinach - J.K. Kochanowski]
  [Nazwiska kupcow ormianskich - Z.W.]
  [Przodkowie francuscy Jerzego VI - T.I.]
  Sprawozdania i Recenzje str. 94
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 95
  Czlonkowie P.T.H. str. 96
  Komunikat str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 Aleksander Gieysztor: O pochodzeniu i rozsiedleniu rodu Grabiow str. 97
  Zygmunt Lasocki: Skrzetuscy (dok.) str. 109
  Otto Forst de Battaglia: Z "Antenatologii Polskiej" I. Wywod 32 przodkow Gottharda Kettlera, pierwszego ksiecia Kurlandskiego str. 115
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego str. 117
  Stanislaw Szczotka: Z dawnych ksiag metrykalnych parafii zywieckiej (1666-1776) str. 122
  Sprawozdania i Recenzje str. 125
  Nekrolog str. 126
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 127
  Czlonkowie P.T.H. str. 128
  Komunikat str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 Stanislaw Szczotka: Z dawnych ksiag metrykalnych parafii zywieckiej (1666-1776) str. 129
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 136
  Miscellanea. Zygmunt Wdowiszewski: Sfalszowany przywilej nobilitacji z r. 1591
  Wlodzimierz Budka: W sprawie pieczeci m. Lipna str. 141
  Sprawozdania i Recenzje str. 142
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 143
  Czlonkowie P.T.H. str. 144
  Resumes str. 144
 • Nr 10 Anna Dorflerowna: Ostatni Buczaccy str. 145
  Stanislaw Szczotka: Z dawnych ksiag metrykalnych parafii zywieckiej (1666-1776) str. 148
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 151
  Wspomnienia posmiertne str. 155
  Sprawozdania i Recenzje str. 159
  Czlonkowie P.T.H. str. 160
  Resumes str. 160
 • Nr 11 Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 161
  Stanislaw Szczotka: Z dawnych ksiag metrykalnych parafii zywieckiej (1666-1776) str. 166
  Leon Bialkowski: Drobiazgi genealogiczne II str. 171
  [potomkowie Jakuba Gorzyckiego, Znamierowscy...]
  Wspomnienie posmiertne str. 173
  Sprawozdania i Recenzje str. 174
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 174
  Dary dla Biblioteki P.T.H. str. 176
  Czlonkowie P.T.H. str. 176
  Komunikat str. 176
  Resumes str. 176
 • Nr 12 Szymon Konarski: Jerzy-Ludwik von Hartitzsch major wojsk koronnych i jego rodzina str. 177
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 181
  Wspomnienie posmiertne str. 187
  Sprawozdania i Recenzje str. 188
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 191
  Dary dla Biblioteki P.T.H. str. 192
  Czlonkowie P.T.H. str. 192
  Sprostowanie str. 192
  Resumes str. 192

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.17 1938

 • Nr 1 Tresc Miesiecznika Heraldycznego za r. 1938
  Helena Piskorska: Torunskie herbarze mieszczanskie str. 1
  Ludwik Pierzchala: Pochodzenie rodu Gieraltow-Osmiorogow str. 7
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (c.d.) str. 12
  Sprawozdania i Recenzje str. 13
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 15
  Dary dla Biblioteki P.T.H. str. 16
  Czlonkowie P.T.H. str. 16
  Komunikat str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2 Jan Glinka: Herb miejski Bialegostoku str. 17
  Marjan Gumowski: Herby miast wojewodztwa warszawskiego (dokonczenie) str. 23
  Sprawozdania i Recenzje str. 26
  Kronika str. 31
  Czlonkowie P.T.H. str. 32
  Komunikat str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 Boleslaw Namyslowski: Najstarsze zrodla heraldyczne dotyczace Slowian str. 33
  Eugenja Trillerowna: Sarkofag nieznanego rycerza w kosciele parafialnym w Rudkach str. 37
  Marjan Haisig: Ciekawa pieczec Stanislawa z Dawidowa, z polowy XV-go wieku str. 40
  Sprawozdania i Recenzje str. 42
  Kronika str. 45
  Sprawy Towarzystwa str. 46
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 47
  Czlonkowie P.T.H. str. 47
  Komunikaty w sprawie stwierdzania pochodzenia str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Bronislaw Bouffall: Rozrodzenie Bouffallow-Doroszkiewiczow w XV i XVI stuleciach str. 49
  Eugenja Trillerowna: Mieszkancy Wschodu we Lwowie II str. 57
  Sprawozdania i Recenzje str. 61
  Zagadnienia i odpowiedzi str. 62
  Dary dla Biblioteki str. 62
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5 Szymon Konarski: Tradycje rodzinne i wyznaniowe ks. Stanislawa Konarskiego str. 65
  Tadeusz Perkowski: Legitymacje szlachty polskiej w prowincjach zabranych przez Rosje str. 69
  Ludwik Pierzchala: Gieraltowie wspolfundatorami klasztoru brzeskiego str. 76
  Sprawozdania i Recenzje str. 61
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 79
  Dar dla Biblioteki str. 80
  Czlonkowie P.T.H. str. 80
  Sprostowanie str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 6 Zygmunt Wdowiszewski: Genealogia domu Wazow w Polsce str. 81
  Witold Wehr: Drobiazgi heraldyczne w geografji Lubienskiego str. 89
  Sprawozdania i Recenzje str. 93
  Wspomnienie posmiertne str. 94
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 95
  Czlonkowie P.T.H. str. 96
  Komunikat str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 Zygmunt Wdowiszewski: Genealogia domu Wazow w Polsce (Dok.) str. 97
  Zygmunt Lasocki: Nieco o "szlacheckich tytularnych prozniakach" str. 113
  S. M. Kuczynski: Przynaleznosc rodowa Abrahama Sochy wojewody plockiego str. 117
  Sprawozdania i Recenzje str. 120
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 122
  Dodatek. X. F. Czyzewski: Metryki chrztu z Ostroga 1599-1666) str. 122
  Czlonkowie P.T.H. str. 127
  Komunikat str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 Jozef Pilnacek: Przyczynki do genealogji i heraladyki rodzin slaskich str. 129
  Marjan Haisig: Nieznana sredniowieczna pieczec miasta Sandomierza str. 134
  Zygmunt Wdowiszewski: Exlibris Tadeusza Oginskiego, kasztelana trockiego str. 136
  Sprawozdania i Recenzje str. 137
  Dodatek X. F. Czyzewski: Metryki chrztu z Ostroga 1599-1666 str. 140
  Czlonkowie P.T.H. str. 143
  Komunikat str. 144
  Errata str. 144
  Resumes str. 144
 • Nr 10 Eugenja Trillerowna: Mauzoleum rodziny Szczepanskich w Kartuzach str. 145
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV wieku str. 150
  Stanislaw Dziadulewicz: Drobiazgi heraldyczne str. 155
  Sprawozdania i Recenzje str. 158
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 159
  Errata str. 160
  Resumes str. 160
 • Nr 11-12 Helena Polaczkowna: Otia Tigurina str. 161
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV wieku (c.d.) str. 171
  Materjaly sfragistyczne. Ludwik Pierzchala: Pieczec Grzymaly, podsedka plockiego z r. 1385 str. 183
  Miscellanea. Helena Polaczkowna: XLVI Walne Zgromadzenie Szwajcarskiego Towarzystwa Heraldycznego w Nyon str. 183
  Wlodzimierz Budka: W sprawie szlachty t. zw. "siewierskiej" str. 189
  Sprawozdania i Recenzje str. 189
  Czlonkowie P.T.H. str. 192
  Resumes str. 192

Miesięcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warszawski. R.18 1939

 • Nr 1 Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 str. 1
  Olga Laszczynska: Przodkowie Bruchnalskich h. Herburtowa str. 8
  Sprawozdania i Recenzje str. 14
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 15
  Czlonkowie P.T.H. str. 16
  Komunikat str. 16
  Resumes str. 16
 • Nr 2 Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 17
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV wieku (c.d.) str. 24
  Sylwiusz Mikucki: Nowa praca o zrodlach heraldyki slaskiej str. 27
  Sprostowanie str. 30
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 30
  Dary dla Bibljoteki P.T.H. str. 31
  Czlonkowie P.T.H. str. 32
  Resumes str. 32
 • Nr 3 Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 33
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV wieku (c.d.) str. 39
  Anna Szeptycka: Uwagi do artykulu o Herburtach z Bruchnala str. 42
  Sprawozdania i Recenzje str. 44
  Wspomnienie posmiertne str. 46
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 46
  Dary dla Bibljoteki P.T.H. str. 47
  Czlonkowie P.T.H. str. 48
  Resumes str. 48
 • Nr 4 Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 49
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV wieku (c.d.) str. 56
  Stanislaw Brzezinski: Kasztelan przemyski Andrzej Czurylo str. 59
  Sprawozdania i Recenzje str. 61
  W sprawie pochodzenia s.p. Karola Chodkiewicza str. 62
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 63
  Czlonkowie P.T.H. str. 64
  Komunikat i Oswiadczenie str. 64
  Resumes str. 64
 • Nr 5 Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 65
  Wlodzimierz Budka: Wywod Karola Huberta Rostworowskiego str. 70
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV wieku (c.d.) str. 72
  Stanislaw Brzezinski: Kasztelan przemyski Andrzej Czurylo (dok.) str. 75
  Z. Wdowiszewski: Wspomnienie posmiertne. S. p. Michal Zawadzki str. 78
  Sprawy Towarzystwa str. 78
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 79
  Czlonkowie P.T.H. str. 80
  Komunikat str. 80
  Resumes str. 80
 • Nr 6 Oskar Halecki: Koriatowicze a przodkowie Holszanskich i Czartoryskich str. 81
  Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 88
  Witold Wehr: Jeszcze klika slow o wywodzie przodkow Karola Huberta Rostworowskiego str. 92
  Sprawozdania i Recenzje str. 93
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 95
  Czlonkowie P.T.H. str. 96
  Dary dla Bibljoteki P.T.H. str. 96
  Resumes str. 96
 • Nr 7-8 Helena Polaczkowna: Uwagi o malo znanym Herbarzu polskim, wydanym w Paryzu str. 97
  X. Henryk Rybus: Z zapiskow najstarszych metryk zgonu dawnej kolegiaty w Lasku str. 108
  Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 115
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV w. (c.d.) str. 118
  Sprawozdania i Recenzje str. 124
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 126
  Czlonkowie P.T.H. str. 128
  Komunikaty str. 128
  Resumes str. 128
 • Nr 9 Henryk Lowmianski: Wykaz wywodow szlachectwa na Litwie przewaznie z lat 1773-1799 (c.d.) str. 129
  F. Kronenberg: Rola polityczna panow z Kurozwek w XIV w. (dok.) str. 132
  X. Henryk Rybus: Z zapiskow najstarszych metryk zgonu dawnej kolegiaty w Lasku (c.d.) str. 140
  Sprawozdania i Recenzje str. 142
  Wspomnienie posmiertne str. 143
  Zagadnienia i Odpowiedzi str. 143
  Czlonkowie P.T.H. str. 144
  Komunikaty str. 144
  Resumes str. 144

Odpowiedz

Plain text

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
Jeżeli jesteś robotem, to nie umiesz wpisać tego, co jest tam napisane...