Jakub Grabowski * 1822

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Stanisława i Emilii z Zajkowskich.

Urodził się 26 VII 1822 roku w Ciborach Kołaczkach parafia Zawady.

Ożenił się z Bibianą Grabowską córką Stanisława i Anieli z Górskich.