Florian Grabowski † ca 1645

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Jana.

Zmarł w 1645 roku, lub niewiele wcześniej.

Ożeniony z Katarzyną Krzęciewską herbu Rola, zmarłą w tym samym czasie, córką Jana i Zuzanny z Morsztynów herbu Leliwa.

Z tego małżeństwa były dwie córki.
Marianna, żona Stanisława Gnoińskiego (potomkowie legitymowali się z herbem Warnia, ale wydaje się to nieprawdą), zmarłego przed 1710 rokiem, syna Piotra. Z tego małżeństwa Stanisław, Maciej, Andrzej i Aleksander.

Zuzanna, żona Andrzeja Wojciechowskiego, syna Marcjana.