Wespazjan Grabowski * ca 1620

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Jakuba i zapewne Katarzyny z Romanów.

Przed 1647 rokiem ożenił się z Anna Otuską, córką Jana i Doroty Łagiewnickiej.

Z tego małżeństwa córka:
Dorota, urodzona 11 III 1649 roku w Poznaniu.