Krzysztof Grabowski ca 1670 - a. 1731

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Pawła Informacje u autora strony - WGG.

Urodził się około 1670 roku.
Zmarł przed 1731 rokiem.

Sprawował funkcję burgrabiego ciechanowskiego w latach 1715 - 1728.

Posiadał części Grabowa Wielkiego, Jadamy seu Skrzeczki, czy też wsi Ślasy Umiemy.

3 III 1710 ożenił się w Pałukach z Marianną Łączyńską herbu Kościesza, córką Jana i Ewy z Tańskich herbu Nałęcz. Z tego związku:
Stanisław † a. 1762

Rozalia Marianna zmarła po 1753, około 1728 roku wyszła za mąż za Kazimierza Pęczkowskiego herbu Ślasa, zmarłego przed 1753 rokiem, sędziego ziemskiego ciechanowskiego, syna Aleksandra. Z tego małżeństwa syn Józef i córka Katarzyna. Następne małżeństwo Rozalii z Ignacym Żórawskim, synem Adama było bezdzietne.

Ludwik