Stanisław Grabowski † a. 1762

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Krzysztofa i Marianny z Łączyńskich

Zmarł przed 1762 rokiem.

Ożenił się z Ewą Chamską, zmarłą przed 1754 rokiem, córką Mikołaja i Anny z Zielińskich herbu Ślasa.
Z tego małżeństwa pozostali:
Jakub † a. 1812
Krzysztof † a. 1815

Agnieszka zmarła po 1754, około 1750 roku wychodzi za mąż za Jana Smoleńskiego herbu Doliwa.