Seweryn Jan Grabowski 1839 - 1914

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Jana i Tekli z Zalewskich.

Urodzony 27 XII 1839 roku w Grabowie Wielkim.
Zmarł 31 VIII 1914 tamże.

17 XI 1858 roku w Krasne ożenił się z Eleonorą Grabowską, urodzoną 21 II 1842 roku w Milewie Kulki, a zmarłą około 1816 roku, córką Antoniego i Joanny z Obidzińskich herbu Dąbrowa.

Z tego małżeństwa potomkowie:
Józefa, urodzona 21 X 1861 roku w Grabowie Wielkim, wyszła za mąż za Aleksandra Dąbrowskiego 13 II 1889 roku w Zielonej, urodził się on około 1861 roku w Załuże w parafii Pałuki i był synem Wiktora i Dominiki z Pęczkowskich herbu Ślasa. Z tego małżeństwa: Wacław, Stanisław, Józef, Jan, Franciszek, Zofia

Jan * 1864

Zofia Agata, urodzona 5 II 1867 roku w Grabowie Wielkim, wyszła za mąż za Walentego Trętowskiego herbu Ślasa, urodzonego około 1866 roku w Radziejach w parafii Pałuki syna Walentego i Balbiny z Milewskich, a ponownie za Jana Bobińskiego herbu Kościesza 2 XII 1911 w Pałukach. Z pierwszego małżeństwa z Trętowskim syn Stanisław i córka Czesława.

Franciszek * 1869

Stanisław 1872 - 1947

Leonard * 1875

Aleksander, urodzony 28 III 1877 roku w Grabowie Wielkim, a zmarły w Piotrkowie 9 XI 1899 roku.

Marianna, urodzona 21 IV 1881 roku w Grabowie Wielkim, wyszła za mąż 4 X 1916 w Zielonej za Józefa Suwińskiego urodzonego około 1870 roku w Nieradowie.

Adolf, urodzony 15 III 1883 i zmarły 19 IV 1883 w Grabowie Wielkim.

Wiktoria, urodzona 27 I 1886 w Grabowie Wielkim, wyszła za mąż 8 II 1911 w Zielonej za Franciszka Kołakowskiego herbu Kościesza, urodzonego około 1863 roku w Kołakach w parafii Koziczynek.