Antoni Grabowski * ca 1800

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

Syn Walentego i Franciszki z Grabowskich. Z żony Joanny z Obidzińskich herbu Dąbrowa,
pozostawił córki:

Marianna, urodzona 9 IX 1830 roku w Milewie Kulkach, zmarła 14 I 1881 roku w Bugzach Płoskich, 10 XI 1848 roku w Krasnem wyszła za mąż za Hipolita Wawrzyńca Grabowskiego, syna Szymona Jana i Marianny z Niedziałkowskich.

Eleonora, urodzona 21 II 1842 roku w Milewie Kulkach, 17 XI 1858 roku wyszła za mąż za Seweryna Grabowskiego syna Jana i Tekli z Zalewskich.