Leonard Grabowski * 1875

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Seweryna i Eleonory z Grabowskich.

Urodzony 18 I 1875 roku w Grabowie Wielkim.

Ożenił się 1 III 1905 roku w Zielonej z Heleną Kołakowską herbu Kościesza, urodzoną około 1889 roku w Klonowie, córką Mariana i Teresy Wilkowskiej herbu Ślasa. Żyją potomkowie