Franciszek Grabowski ca 1690 - a. 1756

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Wojciecha Informacje u autora strony - WGG.

Urodził się około 1690 roku w Grabowie Trojanach.
Zmarł przed 1756 rokiem

Około 1735 roku ożenił się Agnieszką Żbikowską herbu Ślasa, zmarłą po 1756 roku.

Z tego małżeństwa:
Kunegunda, urodzona około 1738 roku, a zmarła po 1784 roku, wyszła za mąż w 1756 roku za Macieja Smoleńskiego herbu Doliwa, urodzonego we wsi Smoleń Pierzchały i zmarłego między 1780 a 1784 rokiem, syna Zygmunta i Marianny z Czarzastych. Z tego małżeństwa dzieci: Wojciech, Józef, Stanisław, Dorota, Tomasz.

Mateusz, ca 1740 -1811

Krystyna, urodzona około 1755 roku w Niesiobędach, zmarła 9 VI 1826 roku w Grabowie Wielkim, 27 XI 1798 w Zielonej wyszła za mąż za Józefa Nowakowskiego, urodzonego około 1760 roku, zmarłego 14 XII 1832 roku w Grabowie Wielkim.