Tomasz Grabowski ca 1801 - 1857

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Józefa i Krystyny z Stępowskich.

urodzony około 1801 roku w parafii Jeżów.
Zmarły 27 XII 1857 roku w Celigowie.

Ożenił się w 1823 roku z Barbarą Fastyn.
Z tego małżeństwa:

Józefa, urodzona 13 III 1825 roku w Celigowie, zmarła tamże 2 V 1826 roku.

Walenty, urodzony 13 II 1827 roku w Celigowie, zmarły tamże 2 I 1828 roku.

Łucja, urodzona 28 XI 1829 roku w Celigowie, wyszyła za mąż w Głuchowie w 1849 roku za Marcina Derałę.

Jan, urodzony 8 X 1832 roku w Celigowie, zmarły tamże 2 V 1852 roku.

Jakub, urodzony 13 VII 1835 roku w Celigowie, a zmarły 6 XI 1835 tamże.

Andrzej, urodzony 4 II 1837 roku w Celigowie, zmarły 11 III 1852 roku w Miełochniewicach.

Urszula, urodzona 19 X 1839 roku w Celigowie, zmarła tamże 1 XI 1839 roku.