Franciszek Grabowski † a. 1781

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Krzysztofa i Katarzyny z Czelużyńskich

Urodzony około 1700 roku.
Zmarły przed 1781 rokiem.

Ożenił się z Julianną Kozicką herbu Lubicz, urodzoną około 1720 roku, córką Michała i Kunegundy Krokoszyńskiej. Z tego małżeństwa:

Elżbieta, wyszła za mąż za Mateusza Wyszyńskiego. Prawdopodobnie sterilis.

Katarzyna, zmarła przed 1805 rokiem, żona Andrzeja Bucznia herbu Ślepowron, syna Floriana.

Salomea, wyszła za mąż za Jerzego Zdziarskiego, zmarłego między 1776 i 1782 rokiem, syna Antoniego i Franciszki Skwarskiej.

Jan Kanty, pisarz ziemski podolski, ożeniony z Różą Krokowską.

Józef Jan Stanisław, urodzony w 1750 roku, ożeniony z Katarzyną Drzewiecką.

Piotr, urodzony w 1755 roku, ożeniony z Teklą Chmielińską.