Onufry Grabowski * 1788

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

syn Wincentego i Ludwiki z Drzewieckich.

Urodzony w 1788 roku w Podgórzu.

6 III 1821 roku ożenił się z Anielą Wojucką, córką Wawrzyńca i Anieli z Grabowskich.
Z tego małżeństwa dzieci:
Ludwik
Lucjan
Jan
Wiktor
Wincenty, urodzony około 1821 Igołomii, a zmarły w Warszawie 12 VI 1841 roku.