Dionizy Grabowski ca 1710

ARCHIWALNA WERSJA - TU aktualna

Urodzony około 1700 roku.

Dziedzic części szlacheckiej wsi Cibory Kołaczki.

Jego żoną była Katarzyna Łapińska, prawdopodobnie córka Jana i Katarzyny z Targońskich.

Z tego małżeństwa dzieci:
Joanna, urodzona 19 VI 1738 roku w Ciborach Kołaczkach.
Marianna, urodzona 16 VIII 1739 roku w Ciborach Kołaczkach, zapewne zmarła przed 1743 rokiem.
Wojciech, urodzony 23 IV 1741 roku w Ciborach Kołaczkach.
Marianna, urodzona 23 III 1743 roku w Ciborach Kołaczkach.
Barbara, urodzona 19 XI 1744 roku w Ciborach Kołaczkach.

Najpewniej z tego małżeństwa także był:
Antoni, urodzony około 1750 roku.